Nieuwsflits juli 2018

Beste VKIG-leden,

Wat vindt u in deze Nieuwsflits:

  • Presentatie nieuw Beroepsprofiel klachtenfunctionaris 2.0 met bouwstenen
  • Notulen en verslag themadeel van de ALV van 13 april jl.
  • 9 oktober 2018: Training ‘Met creativiteit beter worden van klachten’ (VKIG)
  • 31 oktober 2018: Juridische bijeenkomst (VKIG)
  • Terugblik bijeenkomst ‘Nivel verbindt’ over klachten in de zorg van 6 juni jl.
  • Slachtoffer medische missers krijgt steun casemanager
  • Wet Zorg en Dwang (WZD) (1-1-2020): wat betekent de wet voor de cliëntvertrouwenspersoon en de klachtenfunctionaris?

Klik hier voor de Nieuwsflits juli 2018

Lees meer over: