Het bestuur

Het bestuur

Bestuursleden

Het bestuur van de VKIG bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en drie leden.

Marlout Corba
Voorzitter

Henk Brouwer

Penningmeester/secretaris
Portefeuille: website, fondsenwerving en subsidie
Madelon Hengeveld
Bestuurslid
Portefeuille: PR, communicatie en externe
contacten
Caroline Panis
Bestuurslid
Portefeuille: deskundigheidsbevordering en professionalisering

Het bestuur wordt ondersteund door acht regionetwerkcoördinatoren en twee commissies:

– commissie Deskundigheidsbevordering
– Toelatingscommissie nieuwe leden

Bestuursondersteuning

Marian van de Burgwal
Secretariaatsmedewerker

Kees Lina
Webmaster
(Check In Media)