Het bestuur

Bestuursleden

Het bestuur van de VKIG bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en drie leden.

Marlout Corba
Voorzitter

Henk Brouwer

Penningmeester/secretaris tot 1 juni 2020
Portefeuille: website, fondsenwerving en subsidie
Madelon Hengeveld
Bestuurslid
Portefeuille: PR, communicatie en externe
contacten
Caroline Panis
Bestuurslid
Portefeuille: deskundigheidsbevordering en professionalisering
Ferry Zoutenbier
Penningmeester/secretaris
m.i.v. 1 juni 2020
Portefeuille: website, fondsenwerving en subsidie

Het bestuur wordt ondersteund door acht regionetwerkcoördinatoren en drie commissies:

– commissie Deskundigheidsbevordering
– Toelatingscommissie nieuwe leden
– Kascommissie

Bestuursondersteuning

Marian van de Burgwal
Secretariaat

Kees Lina
Webmaster
(Check In Media)