Het bestuur

Bestuursleden

Het bestuur van de VKIG bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vier leden.

Marlout Corba
Voorzitter
Albert Gielis
Bestuurslid
Portefeuille: PR en communicatie
Madelon Hengeveld
Bestuurslid
Portefeuille: Externe contacten
Caroline Panis
Bestuurslid
Portefeuille: Deskundigheidsbevordering en professionalisering
Ferry Zoutenbier
Bestuurslid/penningmeester/secretaris
Portefeuille: website, fondsenwerving en subsidie

Bestuursondersteuning

Marian van de Burgwal
Secretariaat

Kees Lina
Webmaster
(Buro Vloed)

Het bestuur wordt verder ondersteund door netwerkcoördinatoren van negen regionetwerken en vijf commissies:
– Commissie Deskundigheidsbevordering

– PR-commissie

– Commissie Beroepsprofiel 3.0

– Registratiecommissie
– Kascommissie