Het bestuur

Bestuursleden

Het bestuur van de VKIG bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en drie leden.

Marlout Corba
Voorzitter
Caroline Panis
Bestuurslid
Portefeuille: deskundigheidsbevordering en professionalisering
Madelon Hengeveld
Bestuurslid
Portefeuille: PR, communicatie en externe contacten
Ferry Zoutenbier
Bestuurslid/penningmeester/secretaris
Portefeuille: website, fondsenwerving en subsidie

Bestuursondersteuning

Marian van de Burgwal
Secretariaat

Kees Lina
Webmaster
(Check In Media)

Het bestuur wordt verder ondersteund door netwerkcoördinatoren van negen regionetwerken en vier commissies:
– Commissie Deskundigheidsbevordering
– PR-commissie
– Registratiecommissie
– Kascommissie