Registratie klachtenfunctionaris

Op de ALV van 4 april 2019 zijn de leden akkoord gegaan met registratie van de klachtenfunctionaris bij Registerplein met ingang van 2020. Met het bouwen van een kwaliteitsregister bij Registerplein wordt uw vak verder geprofessionaliseerd. De commissie Deskundigheidsbevordering heeft de afgelopen jaren een gedegen onderzoek gedaan naar een bij de VKIG passend registratiesysteem. Na meerdere gesprekken met vier bedrijven hebben wij gekozen voor Registerplein. Registerplein kwam uit als meest klantvriendelijk, toegankelijk, eenvoudig in uitvoering en betaalbaar.

Wanneer gaat registratie voor de VKIG-leden in?
VKIG-leden kunnen zich vanaf 1 januari tot zich inschrijven bij Registerplein. Leden die zich vóór 1 januari 2021 inschrijven hoeven niet te voldoen aan de instapvoorwaarden van scholing e.d.

Waarom u kiest voor registratie bij Registerplein
– Registerplein is een erkend kwaliteitskeurmerk in het werkveld
– Met registratie toont u uw vakmanschap
– Cliënten weten dat u de nodige expertise en ervaring heeft
– Registratie stimuleert u om u te blijven ontwikkelen
– U onderscheidt zich op de arbeidsmarkt
– Registerplein toetst onafhankelijk of u voldoet aan alle criteria

Voor wie is Registerplein?
Registerplein kent meerdere beroepsregisters, waaronder dat voor maatschappelijk werkers, GGZ-agogen, mantelzorgmakelaars, cliëntondersteuners en dadelijk ook klachtenfunctionarissen. Op www.registerplein.nl vindt u een overzicht van alle registers. De registers staan open voor professionals in loondienst en voor zzp’ers. Alle geregistreerden onderscheiden zich aantoonbaar met een kwaliteitscertificaat.

Registratie is relevant voor uw dagelijks werk
Voldoet u aan de registratiecriteria*) van Registerplein, dan kunt u geregistreerd worden. U start vervolgens met het verzamelen van PE-punten middels een digitaal portfolio. In een digitaal portfolio toont u aan welke scholing, reflectie en andere activiteiten u heeft gevolgd. Registratie stimuleert u om gecertificeerde trainingen op het gebied van kennis en vaardigheden te volgen voor uw eigen functioneren (continue ontwikkeling). Ook stimuleert registratie u om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in uw werkveld.

*) De registratiecriteria zijn opgesteld en geaccordeerd tijdens de ALV van 2019.
Het registratiemodel klachtenfunctionaris geeft aan welke scholingen / trainingen vallen onder de geaccrediteerde deskundigheid,  reflectie en overige deskundigheid.

Registerplein staat voor kwaliteit
Registerplein heeft als onafhankelijke stichting jarenlange ervaring met het beheren van beroeps- en kwaliteitsregisters. Met een registratie bij Registerplein blijft u zich professioneel ontwikkelen. Dit is belangrijk om een goede kwaliteit van hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Bent u geregistreerd dan laat u cliënten en werk- en opdrachtgevers zien dat u werkt aan vakmanschap!
Klik hier voor informatie over Registerplein.

Extra scholingsaanbod door VKIG
In het najaar van 2020 organiseren wij de volgende trainingen:
– juridische scholing
– workshops Medische aansprakelijkheid (1, 2 en 3)
– trainingen ‘Omgaan met emotie en agressief gedrag’ en ‘Feedback’

Wij komen tegemoet aan uw wens om de trainingen in kleine groepen te doen. Dit heeft als consequentie dat de kosten hiervan soms hoger zijn dan de gebruikelijke € 70,- voor VKIG-leden. De prijs die wij hiervoor rekenen is kostendekkend.
Klik hier voor de trainingen.

Meest gestelde vragen over registratie klachtenfunctionaris
Klik op onderstaande meest gestelde vragen.

Zit uw vraag er niet bij? Kijk kan bij de informatie op de site van Registerplein of stel een vraag via info@vkig.nl.

 • Wat is de filosofie van Registerplein?

  Registerplein is een stichting die voortgekomen is uit de Beroepsvereniging voor maatschappelijk werkers. Onze doelstelling is om kwaliteit van professionals te helpen borgen door middel van beroepsregistratie. Centraal in onze filosofie staat de professionaliteit van de geregistreerde die zelf invulling geeft aan scholing en reflectie op een manier die bij hem/haar past.
  Alle beroepsregisters die wij beheren zijn ontwikkeld in samenspraak met de betreffende beroepsgroep.

 • Hoeveel ervaring heeft Registerplein met registreren?

  Dat doen zij al meer dan 25 jaar.

 • Hoeveel medewerkers zijn er in dienst bij Registerplein?

  Registerplein heeft zes mensen in vaste dienst en een vast team van freelancers, bijvoorbeeld voor communicatie.

 • Hoe zijn deze medewerkers te bereiken?

  Via mail en telefoon zijn de medewerkers van Registerplein bereikbaar. Geregistreerden hebben contact met de bureaumedewerkers die de registers daadwerkelijk beheren, diploma’s controleren en informatie en advies kunnen geven.
  Ze zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9 en 12.30 uur. Zie voor contact: https://www.registerplein.nl/service-contact/

 • Aan welke relevante ISO normen voor persoonsregistratie voldoet Registerplein?

  We zijn ISO 9001 gecertificeerd. Volgens de laatste standaard, dat zijn de normen uit 2015. Bureau Veritas is onze certificerende instelling. De certificatie ziet niet alleen op de beroepsregistratie, maar op alle bedrijfsprocessen van Registerplein, zoals accreditatie van opleidingen, ons eigen personeelsbeleid en administratie bijvoorbeeld.

 • Hoeveel beroepen registreren bij Registerplein?

  Op dit moment voeren wij 10 beroepsregisters met verschillende niveaus en specialisaties:

  • Maatschappelijk werkers: Basis, Plus en specialisatie Bedrijfsmaatschappelijk werk
  • Sociaal agogen: Basis, Plus en specialisatie orthopedagogiek
  • GGZ-Agogen: In opleiding, Basis en Plus
  • Cliëntondersteuners: Basis en Plus
  • Sociaal Juridisch Dienstverleners: Basis en Plus
  • Sociaal werkers: Aspirant en Sociaal Werker
  • Gezinshuisouders: Aspirant en Plus
  • Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld
  • Mantelzorgmakelaars: Aspirant en mantelzorgmakelaar
  • Psychodiagnostisch werkenden: standaard en Plus
 • Zitten daar beroepen bij die mogelijk raakvlakken hebben met het beroep van klachtenfunctionaris? Welke beroepen zijn dat?

  Ja. In algemene zin zijn het allemaal beroepen uit de sector zorg en welzijn. Beroepen waar zowel de individuele hulpverlening voorop staat, zoals bij maatschappelijk werkers, als meer ondersteunende functies, zoals mantelzorgmakelaars en psychodiagnostisch werkenden.

 • Wat is de meerwaarde van beroepsregistratie?

  Dat zijn diverse voordelen, zowel op individueel niveau als op het niveau van de beroepsgroep.

  Individueel:
  – Met registratie toont u uw vakmanschap.
  – Cliënten weten dat u de nodige expertise en ervaring heeft.
  – Registratie stimuleert u om u te blijven ontwikkelen.
  – U onderscheidt zich op de arbeidsmarkt.
  – U kunt aantonen over de noodzakelijke kwalificaties te beschikken

  Beroepsgroep:
  – De beroepsgroep profileert zich duidelijk als professionele eigentijdse beroepsgroep die het eigen functioneren wil bevorderen en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.
  – Daarmee legt u de basis voor verdere stappen, bijvoorbeeld richting werkgevers.

  Voorbeelden zijn dat beroepsgroepen die bij Registerplein geregistreerd zijn makkelijk toegang hebben tot bijvoorbeeld beleidsmakers en zorgverzekeraars. Dat komt natuurlijk niet alleen door het instellen van een beroepsregister bij Registerplein, maar dat draagt wel bij aan het gewicht waarmee de beroepsgroep deelneemt aan het debat en zich op kan stellen.

 • Wie stelt het kader op waarop geregistreerd gaat worden?

  Dat doet de beroepsgroep zelf, in dit geval dus de VKIG.
  Vanuit Registerplein denken we mee hoe criteria worden geformuleerd en hoe ze bijvoorbeeld aantoonbaar zijn.

 • Wie beheert het register?

  Dat doet Registerplein.
  Wij voeren het register en passen de met uw afgesproken criteria toe. Het voordeel hiervan is dat zo de onafhankelijkheid geborgd is.

 • Wat doet de registratiecommissie? Wie kunnen daar inzitten of moeten daar inzitten?

  Voor elk register hebben we een commissie met professionals uit de beroepsgroep zelf. Zij adviseren ons over de toepassing van het registratiereglement. In de praktijk gaat het dan vaak om ‘grensgevallen’. Bijvoorbeeld: in het registratiereglement stellen we als eis diploma A en 2048 uur werkervaring. Iemand wil zich echter registreren met diploma B en 5.000 uur werkervaring. Mogen we dat dan gelijkwaardig achten? Verder adviseert de registratiecommissie ook over accreditatie van opleidingen.
  Alle voorzitters van de verschillende registratiecommissies vormen samen het College voor Registratie en Accreditatie van Registerplein. Hier komen registeroverstijgende thema’s aan de orde.

 • Is het mogelijk om zeg maar de 'blauwdruk' van het register na een aantal jaren te veranderen, als wet en regelgeving of voortschrijdend inzicht daar om vraagt?

  Ja de blauwdruk kan veranderd worden.
  Wat betreft de techniek en de kosten: veranderen van de registratie-eisen is op termijn vast en zeker nodig. Er komen opleidingen bij bijvoorbeeld of er zijn andere ontwikkelingen waar je op in wil spelen. Het veranderen van relatief kleine punten als het toevoegen van nieuwe opleidingen aan de lijst van diploma’s of het wijzigen van de eisen aan scholing, kunnen veelal zonder verdere technische aanpassingen uitgevoerd worden. De “blauwdruk” verandert immers niet, slechts een klein aantal parameters daarbinnen.
  Ingrijpende wijzigingen aan het register, bijvoorbeeld met geheel nieuwe indeling in categorieën geregistreerden of iets dergelijks, zal eerder maatwerk vragen. We zullen dan in overleg gaan wat dit concreet betekent en of dit tot extra kosten leidt.

  Wij zullen er overigens altijd voor waken om ‘de spelregels tijdens de wedstrijd te veranderen’. Dus we zullen altijd letten op goede overgangsregelingen in situaties waarin een register wordt bijgesteld en dit consequenties heeft voor mensen die reeds geregistreerd zijn.

   

 • Wat zijn de instapvoorwaarden voor de VKIG-gebruiker?

  VKIG-leden die zich vóór 1 januari 2021 registreren, hoeven niet te voldoen aan de instapvoorwaarden van scholing e.d.
  Vanaf 1 januari 2021 moet u wel voldoen aan de instapvoorwaarden. Bijvoorbeeld dat u scholing moet hebben gevolgd of gaat volgen, als u zich aanmeldt voor registratie.

 • De jaarlijkse contributie voor de registratie voor het VKIG-lid zal rond de € 90,- komen. Kunt u vertellen waarop deze kosten zijn gebaseerd c.q. wat biedt het Registerplein daarvoor?

  Ja. Die kosten zijn gebaseerd op de instandhoudingskosten van Registerplein. Met die 90 euro per jaar betalen wij onze hele organisatie. Overigens gaat al meteen 21% van die opbrengsten naar de fiscus, want dat is de BTW die we moeten afdragen.

  Voor die 90 euro geven we zowel op het niveau van de individuele professional als van de beroepsgroep informatie en advies. Wat krijgt de professional hiervoor?

  • Beheer en onderhoud van het register en toepassing van de registratie- en herregistratiecriteria door middel van een geautomatiseerd systeem.
  • We controleren alle ingezonden documenten (diploma’s, intervisie, etc) 100%, we voeren dus geen steekproefcontroles uit.
  • Registerplein is bereikbaar voor vragen en advies, zowel telefonisch als per e-mail.
  • We bieden professionals de mogelijkheid om langs te komen op afspraak zodat wij de gevraagde hulp kunnen bieden.
  • Wij bieden professionals een cursusagenda aan, waarbij register gerelateerde opleidingen in staan. Hierin zijn alle geaccrediteerde opleidingen te vinden en kan gefilterd worden onder meer op relevantie voor uw eigen beroepsregister.
  • Wij bieden professionals de mogelijkheid om inzage te geven aan derden. Dit kan op individueel niveau, maar ook op organisatieniveau. Zo kunt u bijvoorbeeld uw werkgever of opdrachtgever actueel inzage geven in uw bij- en nascholing.
  • Wij bieden geregistreerden een kwaliteitscertificaat aan zodat u als geregistreerd professional kan laten zien dat u geregistreerd bent.
  • Registerplein draagt zorg voor periodieke informatievoorziening aan geregistreerden, bijvoorbeeld via sociale media als LinkedIn, Twitter of een nieuwsbrief.
  • Accreditatie van opleidingen en toekenning van punten aan die opleidingen, waar nodig in samenspraak met de registratiecommissie.
  • Registerplein biedt aan periodiek aanwezig te zijn bij een landelijk congres / ALV. Registerplein kan dan ter plekke informatie en advies bieden aan geregistreerde professionals en belangstellenden.
  • Registerplein blijft de technische inrichting van het register en de online omgeving voor professionals ontwikkelen. Toekomstige nieuwe functionaliteit die ter beschikking komt, zal ook aan geregistreerde professionals ter beschikking gesteld worden. Een voorbeeld betreft de recente ontwikkeling van een smartphone app waarmee scholingsactiviteiten eenvoudig via de smartphone toegevoegd kunnen worden aan het dossier van de geregistreerde.
  • We geven geregeld voorlichting aan werkgevers: wat zijn de registers van Registerplein, hoe werkt, welke eisen kunnen ze bijvoorbeeld stellen bij werving en selectie?
  • We gaan vacatures publiceren voor klachtenfunctionarissen. Voor alle beroepsregisters bieden we namelijk ook de mogelijkheid aan om vacatures te plaatsen en te vinden. Gratis service.
 • Kunnen niet leden van de VKIG ook gaan registreren? En betalen ze dan dezelfde contributie als de leden?

  Ja. Iedereen die aan de inhoudelijke eisen voldoet van een register kan zich registreren. Daar zit onze onafhankelijkheid in. Maar we zien natuurlijk ook wel in dat het niet eerlijk is dat de leden van de VKIG de kosten van het register opbrengen en niet-leden zich dan onder gelijke condities kunnen registreren. Daarom hanteren we voor niet VKIG-leden een tarief dat beduidend hoger is.

  Als lid van de VKIG krijgt u éénmalig 50% korting op de (jaarlijkse) registratiekosten van
  € 90,-. Voorwaarde is dat u tussen 1 januari en 1 mei 2020 start met registreren.
  Daarna betaalt u als lid jaarlijks € 90,- in plaats van € 130,- aan registratiekosten bij Registerplein.

   

 • Gaat deze jaarlijkse contributie ook jaarlijks omhoog?

  We streven ernaar kostendekkend te werken en ook voor ons lopen kosten op, bijvoorbeeld lonen en prijzen. In januari van dit jaar hebben we de tarieven niet verhoogd en hebben we zelf dus een bijdrage geleverd door de prijsstijging op te vangen in onze tarieven.
  Het is reëel dat op de lange duur de tarieven stijgen. Registerplein kan nu nog niet voorzien of de tarieven in 2020 verhoogd moeten worden. Als we dat doen, dan proberen we min of meer ronde bedragen te hanteren, dus we gaan niet naar 93,23 maar bijvoorbeeld 92,50 of wachten iets langer met tariefsverhoging naar een volgend ‘rond getal’.

 • Stel ik wil mij aanmelden als KF om mij te laten registreren. Hoe gaat dat dan? Hoe kan ik mij aanmelden?

  De belangrijkste stappen zijn:
  – Maak een account aan bij Registerplein
  – Log in op je account en kies het register Kf om je aan te melden
  – Vul je gevraagde gegevens in en dien je dossier in

 • Hoe kan ik documenten als bewijslast invoeren?

  Upload van documenten, bijvoorbeeld een PDF of foto via de PC (webbrowser). Voor wie dat lastig vindt met de computer hebben we twee opties: er is ook een app voor de smartphone waarmee eenvoudig documenten toegevoegd kunnen worden. Ook is persoonlijke hulp mogelijk door te bellen met ons bureau. Onze medewerkers loodsen u dan zo nodig naar de juiste plek om de documenten toe te voegen aan het dossier. We kunnen tegenwoordig ook meekijken op de computer waarop u werkt (als u daar toestemming voor geeft natuurlijk) en kunnen u dan snel en laagdrempelig laten zien hoe een en ander werkt.

 • 5 jaar na de datum dat ik mij voor de eerste keer heb aangemeld zal er gekeken moeten worden of ik al mijn PE-punten heb gehaald. Hoe word ik daarover door Registerplein geïnformeerd?

  U krijgt van Registerplein standaard bericht als uw activiteit door ons beoordeeld is.
  We wachten niet tot vier jaar en 10 maanden alvorens bijvoorbeeld een opleiding goed of af te keuren. Want dan hebt u nauwelijks meer tijd om iets te corrigeren of in te halen als dat nodig zou zijn.
  Daarnaast ontvangt u voor de herregistratie periodiek berichten met aansporingen om zo nodig actie te ondernemen. Verder ontvangt u ongeveer drie keer per jaar onze nieuwsbrief met informatie.

 • Wie bepaalt het aantal PE-punten wat ik in 5 jaar moet halen? En hoe wordt dat bepaald?

  Dat volgt uit het registratiereglement dat we samen met de VKIG hebben opgesteld.
  In de praktijk verdelen we die punten in drie categorieën:

  – Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering
  – Reflectie
  – Overige deskundigheidsbevordering (vrije ruimte)

  Samen bepalen we minimumeisen aan bij- en nascholing en aan reflectie. En we formuleren een totaal minimum. Bijvoorbeeld:

  Minimaal 70 uur (PE-punten) besteed aan deskundigheidsbevordering, waarvan:
  – minimaal 20 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering
  – minimaal 20 uur reflectie-activiteiten (intervisie)
  – voor overige deskundigheidsbevordering is geen minimum aantal uren.

 • Als Registerplein, en laten we het niet hopen, failliet zou gaan, wat gebeurt er dan met onze gegevens? Kunnen we daar dan nog zelf bij?

  Registerplein streeft een continuïteitsreserve na waarmee de activiteiten in een jaar tijd afgebouwd en overgedragen kunnen worden. Ook zonder enige inkomsten kunnen wij zaken zo op een nette manier afhandelen, bijvoorbeeld door overdracht van het register aan de beroepsvereniging.
  Ook met onze softwareleverancier hebben wij een overeenkomst dat als deze failliet zou gaan, we door middel van een zogenaamde escrow overeenkomst de registers voort kunnen zetten.

 • De LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) werkt samen met CRP voor registratie. Volstaat registratie bij CRP voor vertrouwenspersonen ook als je werkt als vertrouwenspersoon én klachtenfunctionaris?

  Nee, een klachtenfunctionaris moet apart geregistreerd zijn en dat kan alleen bij Registerplein.

 • Wie betaalt registratie?

  De VKIG betaalt de opstartkosten. Daarnaast betaalt de VKIG de eenmalige korting voor de leden: i.p.v. € 90,- betalen leden € 45,- bij inschrijving bij Registerplein tussen 1 januari en 1 mei 2020. Daarna betalen de VKIG-leden jaarlijks € 90,- in plaats van € 130,- aan registratiekosten.

   

 • Wordt er rekening gehouden met een verhoging van registratiekosten later?

  De indexatie (prijscompensatie) van de registratiekosten zijn voor de leden. Registerplein stelt niet jaarlijks deze kosten bij, maar doet dat met hele bedragen, bijv. € 92,50.

 • Wat heeft de klachtenfunctionaris voor voordeel bij als hij naast registratie ook lid is van de VKIG?

  De meerwaarde van lid zijn van een beroepsvereniging is dat de vereniging zich inzet voor het beroep klachtenfunctionaris. De VKIG onderhoudt  regelmatig contacten met stakeholders en vraagt aandacht voor het beroep klachtenfunctionaris. Bovendien besteedt de VKIG  aantoonbaar aandacht aan de professionalisering van haar leden door middel van kennis en vaardigheden. De kennis en vaardigheden worden getoetst  aan een kwaliteitsregister

  Als lid van de VKIG krijgt u éénmalig 50% korting op de (jaarlijkse) registratiekosten van € 90,-. Voorwaarde is dat u tussen 1 januari 2020 en 1 mei 2020 start met registreren.
  Daarna betaalt u als lid jaarlijks € 90,- in plaats van € 130,- aan registratiekosten.

  Daarnaast biedt de VKIG de leden diverse trainingen met reductie aan; niet-leden betalen gemiddeld € 60,- meer per training.
  Vanaf 2020 leveren de jaarlijkse ALV met een themadeel en de netwerkbijeenkomsten u gratis PE-punten op voor de categorie overige.

 • Kan de werkgever ergens inzien of een sollicitant een geregistreerde klachtenfunctionaris is?

  Registerplein heeft een openbaar register met naam en gegevens van de geregistreerden.
  Zij moeten daarvoor wel eerst toestemming geven aan Registerplein.

 • Vanaf wanneer telt scholing mee voor de puntentelling?

  Alle scholing die u vanaf  januari 2017 hebt gevolgd, kunt u aan de puntentelling van registratie toevoegen vanaf januari 2020. Gevolgde scholing vóór 2017 wordt niet meegeteld, maar kan wel toegevoegd worden bij het profiel van registratie.
  Bij overgang naar registratie kunnen alle leden overstappen, ongeacht de gevolgde basisopleiding.

 • Welke scholing is geschikt voor de puntentelling?

  De commissie Deskundigheid en Registerplein bepalen welke scholing akkoord is voor puntentelling.

 • Hoe voorkomen wij dat de kosten voor scholing voor de puntentelling uit de hand lopen?

  Gratis bijeenkomsten van de VKIG, zoals de ALV en themadeel, intervisie- en netwerkbijeenkomsten kunnen meegerekend worden voor de puntentelling.
  Registerplein heeft geen banden met bepaalde opleidingen. Er is daarom geen sprake van prijsopdrijvend effect vanuit Registerplein.

 • Hoe werkt het met de accreditatie van opleidingen als je ergens anders een geaccrediteerde opleiding volgt? Geldt deze dan ook voor je eigen registratie?

  Scholing die raakvlakken heeft met ons vak, kan men in de vrije ruimte invullen.
  Voor een opleiding die niet door Registerplein is geaccrediteerd, krijgt men geen punten.
  Registerplein en commissie Deskundigheid kunnen wel bepalen of een opleiding past bij de klachtenfunctionaris en geaccrediteerd kan worden.

  We verwachten dat het aanbod voor scholing veel groter wordt. Door registratie worden we ook interessanter voor aanbieders om scholing aan te aanbieden. En we kunnen waarschijnlijk meer meeliften met het scholingsaanbod voor andere beroepen. Registerplein heeft op de site een trainingsaanbod staan voor diverse beroepsgroepen, dat ook geschikt is voor klachtenfunctionarissen. Men kan bij Registerplein of commissie Deskundigheid informeren of deze scholing ook geaccrediteerd kan worden voor klachtenfunctionarissen.

 • Wat gebeurt er als iemand de punten niet binnen vijf jaar haalt?

  Als iemand in de 5 jaar niet voldoet aan het aantal punten, wordt hij/zij uitgeschreven worden.
  De persoon in kwestie wordt wel van tevoren benaderd.

   

 • Veel klachtenfunctionarissen hebben meerdere functies. Moeten zij dan voor een dubbele registratie bij Registerplein twee keer betalen?

  Ja, het gaat hier om twee registraties.

 • Hoe gaan jullie na akkoord voor registratie hiermee verder?

  Wij geven aan de need to haves en nice to haves meer body. Maar eerst maken wij een blauwdruk en concepten. Daarna werken wij aan de puntentoekenning volgens de beroepsvereniging.
  We waken er wel voor om de registratie niet te star in te richten. Het moet voor de leden haalbaar zijn, dus ook voor degenen met kleine contracten.

  De leden worden geïnformeerd door de maandelijkse Nieuwsflits, updates op de website en via de netwerken. Ook is er een mogelijkheid om vragen te stellen via de website. Als er ideeën zijn, nemen wij die graag mee.

 • Stel dat iemand geen opleiding voor klachtenfunctionaris heeft gedaan, maar bijv. een mediation-opleiding, kan hij dan zomaar instappen?

  Alle leden kunnen tot 1 mei 2020 instappen, ongeacht de opleiding. VKIG-leden werken namelijk allemaal als klachtenfunctionaris en dat is nu het vereiste om bij de VKIG ingeschreven te worden.

 • Stel dat er een andere vereniging komt, die geen registratie eist, wat doen we dan?

  De commissie Deskundigheid vertegenwoordigt diverse sectoren. Als iemand iets mist, dan kan hij/zij de commissie altijd input geven.

 • Kunnen klachtenfunctionarissen die geen lid zijn van de VKIG geregistreerd worden?

  Ja, dat kan. De toegevoegde waarde van een lidmaatschap bij de VKIG is gratis bijeenkomsten en gereduceerde themabijeenkomsten. Daarnaast ontmoet u in onze vereniging collega’s voor informatie-uitwisseling. Bovendien betalen niet-leden een hoger bedrag voor registratie. Ook krijgen de leden een korting op de scholing. De kosten voor het lidmaatschap haalt u er zo uit.

 • Aan welke eisen moeten opleiders voldoen?

  De opleidingen en workshops moeten relevant zijn voor het beroep. Dit wordt door de commissie en Registerplein beoordeeld.
  Leden kunnen de commissie altijd een seintje geven als een bepaalde opleiding niet voldoet.

 • Geldt de registratie ook voor klachtenfunctionarissen in een andere organisatie?

  De registratie is alleen voor klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg, conform het lidmaatschap.

 • Waarom is het inleveren van een VOG voor de registratie noodzakelijk? Waar moet de VOG aan voldoen?

  Registerplein is een kwaliteitswaarborg. Registerplein toetst onafhankelijk en volgens breed gedragen criteria.

  Als u start met registeren bent u onbekend voor Registerplein. Daarom is het verplicht om bij aanvang een integriteitsverklaring in de vorm van een geldig VOG (niet ouder dan 12 maanden/relevant voor uw organisatie) in te dienen.
  Als bij aanvraag van een VOG gevraagd wordt naar de aard van uw functie, dan kunt u melden dat uw functie van klachtenfunctionaris maatschappelijk van aard is.

  U kunt gemakkelijk online uw VOG aanvragen bij Registerplein, zo hoeft u dus niet meer naar het gemeentehuis.
  Tevens scheelt de online-aanvraag in prijs. De VOG ontvangt u, mits akkoord, binnen 3 weken schriftelijk thuis.

  Klik hier voor uw VOG-aanvraag.