Beroepsprofiel en beroepscode klachtenfunctionaris 3.0

Beroepsprofiel

Samen met de beroepscode dé basis voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris 

Beroepsprofiel en -code 

Dit beroepsprofiel en de beroepscode zijn beide instrumenten die worden gebruikt om het beroep van klachtenfunctionaris in de gezondheidszorg te definiëren en richtlijnen te bieden voor de uitoefening ervan. Ze hebben echter verschillende doelen en inhoud. Het beroepsprofiel beschrijft de functie en taken van het beroep van klachtenfunctionaris, terwijl de beroepscode de ethische normen en gedragsregels vaststelt voor deze beroepsgroep.

De VKiG streeft er dan ook naar om met dit beroepsprofiel een ​​basis te bieden voor een duidelijke definitie van de functie. Dit helpt bij het maken van heldere afspraken binnen de vereniging, bevorderen van verdere professionele ontwikkeling en het extern profileren van de functie.
De beroepscode is als bijlage bijgevoegd aan het beroepsprofiel 3.0 én als separaat document te downloaden.

Beroepsprofiel klachtenfunctionaris 3.0

Recent is het beroepsprofiel door de commissie Herziening beroepsprofiel voor de 2e maal geactualiseerd op basis van de evaluatie (2021) van de Wet Klachten en Kwaliteit Gezondheidszorg (Wkkgz) en aangepaste andere relevante wetgeving, zoals de Wet Zorg en Dwang (Wzd) en de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) en de daarbij behorende functionarissen.

Naast het expliciet benoemen van de onafhankelijkheid van de klachtenfunctionaris en daarbij behorende ‘do’s en don’ts’ zijn verder een aantal taken gewijzigd, die betrekking hebben op:

  • Het leren van klachten
  • Het (schriftelijk) afronden van klachten
  • Een bemiddelende rol bij bijzondere situaties.

Zie ook: https://www.vkig.nl/actueel/nieuws/update-beroepsprofiel-klachtenfunctionaris-in-de-gezondheidszorg-3-0/

Het beroepsprofiel 3.0 werd goedgekeurd en vastgesteld tijdens de ALV van 14 april 2023.

Beroepsprofiel klachtenfunctionaris 3.0 – 14 april 2023

2023_Foto-comm.-beroepsprofiel-apr.2023_2-600x429

De commissie Herziening Beroepsprofiel heeft in 2022 – 2023 een update van het Beroepsprofiel gemaakt. V.l.n.r.: Marianne Tijssen-Humme, Martin Milius, Caroline Panis (bestuurslid en voorzitter commissie) en Mariella Swart.

Beroepscode klachtenfunctionaris 3.0

De Beroepscode klachtenfunctionaris is als bijlage toegevoegd aan het beroepsprofiel en opnieuw vastgesteld tijdens de ALV van april 2023.
Klik hieronder om het separate document te downloaden:

Beroepscode klachtenfunctionaris VKIG - april 2023