Registratie klachtenfunctionaris

Registratie klachtenfunctionaris

Als klachtenfunctionaris kunt u geregistreerd worden bij Registerplein. Met het bouwen van een kwaliteitsregister bij Registerplein wordt uw vak verder geprofessionaliseerd.

Waarom registratie?

 • Registerplein is een erkend kwaliteitskeurmerk in het werkveld
 • Met registratie toont u uw vakmanschap
 • Cliënten weten dat u de nodige expertise en ervaring heeft
 • Registratie stimuleert u om u te blijven ontwikkelen
 • U onderscheidt zich op de arbeidsmarkt
 • Registerplein toetst onafhankelijk of u voldoet aan alle criteria

Voorwaarden voor registratie

 • U bent gemiddeld minimaal 8 uren in de week werkzaam als klachtenfunctionaris in de gezondheidszorg
 • U heeft een geaccrediteerde basisopleiding tot klachtenfunctionaris gevolgd bij een door Registerplein gecertificeerde opleiding (bekijk hier de opleidingen);
  of
 • U heeft een opleiding mediation (bij een door MfN gecertificeerde opleiding) gevolgd. Daarnaast bent u verplicht om binnen een jaar geaccrediteerde (aanvullende) modules gezondheidsrecht en klachtenmanagement te volgen. Deze modules staan in de cursusagenda van Registerplein.

Let op: dit zijn de voorwaarden voor registratie bij Registerplein. Klik hier voor de voorwaarden voor lidmaatschap bij de VKiG.

Bekijk hier het Registratiereglement van Registerplein.

Herregistratie

Voor herregistratie (verlenging) na 5 jaar dient u in 5 jaar het volgende aantal PE-punten te behalen.

Te behalen PE-punten in 5 jaar:

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (verplichte scholing) 20
Reflectie (intervisie) 20
Overige scholing  geen miminum
Totaal: 70

Ad 1. Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (verplichte scholing)

Dit betreft scholing op het gebied van de kerntaken van de klachtenfunctionaris, zoals bemiddelingsvaardigheden, klachtenmanagement, juridische scholing, medische aansprakelijkheid, kwaliteitsverbetering door klachten, adviesvaardigheden, mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
Aangeboden geaccrediteerde scholing vindt u in de Agenda op de website van Registerplein.
Hier vindt u scholing/training waaraan Registerplein accreditatiepunten (PE-punten) heeft toegekend.
U vindt hier ook de door VKiG aangeboden geaccrediteerde scholing én geaccrediteerde scholing van andere beroepsgroepen met een voor de klachtenfunctionaris geschikt thema of onderwerp.

De PE-punten die vermeld staan, kunt u opvoeren in uw portfolio onder het kopje geaccrediteerde scholing.
Registerplein kent PE-punten toe op basis van inhoud, contacturen en verwachte voorbereidingstijd. De betreffende opleider/trainer vraagt accreditatie aan voor zijn/haar scholing.

Let wel: De VKiG biedt ook NIET geaccrediteerde scholing aan. Deze scholing is dus niet te vinden op de website van Registerplein, maar wél op de website van de VKIG.
Bijvoorbeeld:
Agressietraining wordt niet aangeboden via Registerplein, maar wel via de VKiG. Hiervoor kunt u ook PE-punten behalen. Deze vallen dan onder Ad 3. Overige scholing.

Ad 2. Reflectie (intervisie)

De VKiG stelt haar leden verplicht om minimaal 2 x per jaar een intervisiebijeenkomst te volgen.
Bij registratie dient u in 5 jaar voor dit onderdeel 20 PE-punten te halen (10 intervisiebijeenkomsten van 2 uur). Het aanleveren van uw aanwezigheid (met handtekening) van een intervisiebijeenkomst is een bewijs voor Registerplein.
Klik hier voor een deelnemerslijst intervisiebijeenkomst van VKIG of een deelnemerslijst intervisiebijeenkomst van Registerplein.

Ad 3. Overige scholing

In het Registratiereglement van de VKIG en het Registratiereglement van Registerplein vindt u wat onder overige scholing kan vallen.
Dit kan o.a. zijn het bijwonen van de ALV, symposia en regionetwerkbijeenkomsten van de VKiG. Hiervoor heeft u een bewijs van deelname nodig. Dit kunt u invoeren in uw eigen portfolio.

Wanneer gaat de termijn van 5 jaar in?

De termijn van 5 jaar met het behalen van PE-punten begint vanaf het moment dat u geregistreerd bent bij Registerplein. U bent geregistreerd als u van Registerplein een bevestiging heeft gekregen en het inschrijfgeld heeft betaald.

Logo Registerplein

Mocht u het logo van Registerplein willen gebruiken voor uw handtekening in de mail of website, dan kunt u dit aanvragen bij Registerplein.

Informatie en aanmelding registratie

Alle informatie is te vinden op de website van Registerplein. Daarop vindt u ook een video met instructies.
En kijk op de pagina Registratie klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg. Daarop vindt u onder ander het Registratiereglement van Registerplein. Daarin vindt u uitgebreide informatie over o.a. de registratienorm, toelatingscriteria en herregistratiecriteria.
Bekijk hier de spelregels registratie klachtenfunctionaris.

Voordeel voor leden van de VKIG

De jaarlijkse registratiebijdrage bij Registerplein is in 2024 voor leden van de VKIG € 106,-, in plaats van € 147,- voor niet leden. Bovendien biedt de VKIG gratis bijeenkomsten aan, zoals netwerk- en intervisiebijeenkomsten, en een jaarlijkse ALV met een symposium. Ook biedt de VKIG themabijeenkomsten/trainingen aan voor leden. Voor al deze bijeenkomsten ontvangt u PE-punten.

Vragen?

Kijk dan op de site van Registerplein of neem contact op met Registerplein.
Op de site van Registerplein staan veel filmpjes om u verder op weg te helpen. Daarnaast geeft Registerplein korte webinars over registreren.

Meest gestelde vragen over registratie klachtenfunctionaris

Kijk hier voor de meest gestelde vragen.