Veelgestelde vragen over registratie klachtenfunctionaris

Klik op onderstaande meest gestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij? Kijk kan op de site van Registerplein of neem contact op met Registerplein.

 • Wat is de filosofie van Registerplein?

  Registerplein is een stichting die voortgekomen is uit de Beroepsvereniging voor maatschappelijk werkers. Onze doelstelling is om kwaliteit van professionals te helpen borgen door middel van beroepsregistratie. Centraal in onze filosofie staat de professionaliteit van de geregistreerde die zelf invulling geeft aan scholing en reflectie op een manier die bij hem/haar past.
  Alle beroepsregisters die wij beheren zijn ontwikkeld in samenspraak met de betreffende beroepsgroep.

 • Hoeveel ervaring heeft Registerplein met registreren?

  Dat doen zij al meer dan 25 jaar.

 • Hoeveel medewerkers zijn er in dienst bij Registerplein?

  Registerplein heeft zes mensen in vaste dienst en een vast team van freelancers, bijvoorbeeld voor communicatie.

 • Hoe zijn deze medewerkers te bereiken?

  Via mail en telefoon zijn de medewerkers van Registerplein bereikbaar. Geregistreerden hebben contact met de bureaumedewerkers die de registers daadwerkelijk beheren, diploma’s controleren en informatie en advies kunnen geven.
  Ze zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9 en 12.30 uur. Zie voor contact: https://www.registerplein.nl/service-contact/

 • Aan welke relevante ISO normen voor persoonsregistratie voldoet Registerplein?

  We zijn ISO 9001 gecertificeerd. Volgens de laatste standaard, dat zijn de normen uit 2015. Bureau Veritas is onze certificerende instelling. De certificatie ziet niet alleen op de beroepsregistratie, maar op alle bedrijfsprocessen van Registerplein, zoals accreditatie van opleidingen, ons eigen personeelsbeleid en administratie bijvoorbeeld.

 • Hoeveel beroepen registreren bij Registerplein?

  Op dit moment voeren wij 10 beroepsregisters met verschillende niveaus en specialisaties:

  • Maatschappelijk werkers: Basis, Plus en specialisatie Bedrijfsmaatschappelijk werk
  • Sociaal agogen: Basis, Plus en specialisatie orthopedagogiek
  • GGZ-Agogen: In opleiding, Basis en Plus
  • Cliëntondersteuners: Basis en Plus
  • Sociaal Juridisch Dienstverleners: Basis en Plus
  • Sociaal werkers: Aspirant en Sociaal Werker
  • Gezinshuisouders: Aspirant en Plus
  • Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld
  • Mantelzorgmakelaars: Aspirant en mantelzorgmakelaar
  • Psychodiagnostisch werkenden: standaard en Plus
 • Zitten daar beroepen bij die mogelijk raakvlakken hebben met het beroep van klachtenfunctionaris? Welke beroepen zijn dat?

  Ja. In algemene zin zijn het allemaal beroepen uit de sector zorg en welzijn. Beroepen waar zowel de individuele hulpverlening voorop staat, zoals bij maatschappelijk werkers, als meer ondersteunende functies, zoals mantelzorgmakelaars en psychodiagnostisch werkenden.

 • Wat is de meerwaarde van beroepsregistratie?

  Dat zijn diverse voordelen, zowel op individueel niveau als op het niveau van de beroepsgroep.

  Individueel:

  • Met registratie toont u uw vakmanschap.
  • Cliënten weten dat u de nodige expertise en ervaring heeft.
  • Registratie stimuleert u om u te blijven ontwikkelen.
  • U onderscheidt zich op de arbeidsmarkt.
  • U kunt aantonen over de noodzakelijke kwalificaties te beschikken

  Beroepsgroep:

  • De beroepsgroep profileert zich duidelijk als professionele eigentijdse beroepsgroep die het eigen functioneren wil bevorderen en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.
  • Daarmee legt u de basis voor verdere stappen, bijvoorbeeld richting werkgevers.

  Voorbeelden zijn dat beroepsgroepen die bij Registerplein geregistreerd zijn makkelijk toegang hebben tot bijvoorbeeld beleidsmakers en zorgverzekeraars. Dat komt natuurlijk niet alleen door het instellen van een beroepsregister bij Registerplein, maar dat draagt wel bij aan het gewicht waarmee de beroepsgroep deelneemt aan het debat en zich op kan stellen.

 • Wie stelt het kader op waarop geregistreerd gaat worden?

  Dat doet de beroepsgroep zelf, in dit geval dus de VKIG. Vanuit Registerplein denken we mee hoe criteria worden geformuleerd en hoe ze bijvoorbeeld aantoonbaar zijn.

 • Wie beheert het register?

  Dat doet Registerplein. Wij voeren het register en passen de met uw afgesproken criteria toe. Het voordeel hiervan is dat zo de onafhankelijkheid geborgd is.

 • Wat doet de registratiecommissie? Wie kunnen daar inzitten of moeten daar inzitten?

  Voor elk register hebben we een commissie met professionals uit de beroepsgroep zelf. Zij adviseren ons over de toepassing van het registratiereglement. In de praktijk gaat het dan vaak om ‘grensgevallen’. Bijvoorbeeld: in het registratiereglement stellen we als eis diploma A en 2048 uur werkervaring. Iemand wil zich echter registreren met diploma B en 5.000 uur werkervaring. Mogen we dat dan gelijkwaardig achten? Verder adviseert de registratiecommissie ook over accreditatie van opleidingen.
  Alle voorzitters van de verschillende registratiecommissies vormen samen het College voor Registratie en Accreditatie van Registerplein. Hier komen registeroverstijgende thema’s aan de orde.

 • Is het mogelijk om zeg maar de 'blauwdruk' van het register na een aantal jaren te veranderen, als wet en regelgeving of voortschrijdend inzicht daar om vraagt?

  Ja de blauwdruk kan veranderd worden.
  Wat betreft de techniek en de kosten: veranderen van de registratie-eisen is op termijn vast en zeker nodig. Er komen opleidingen bij bijvoorbeeld of er zijn andere ontwikkelingen waar je op in wil spelen. Het veranderen van relatief kleine punten als het toevoegen van nieuwe opleidingen aan de lijst van diploma’s of het wijzigen van de eisen aan scholing, kunnen veelal zonder verdere technische aanpassingen uitgevoerd worden. De “blauwdruk” verandert immers niet, slechts een klein aantal parameters daarbinnen.
  Ingrijpende wijzigingen aan het register, bijvoorbeeld met geheel nieuwe indeling in categorieën geregistreerden of iets dergelijks, zal eerder maatwerk vragen. We zullen dan in overleg gaan wat dit concreet betekent en of dit tot extra kosten leidt.

  Wij zullen er overigens altijd voor waken om ‘de spelregels tijdens de wedstrijd te veranderen’. Dus we zullen altijd letten op goede overgangsregelingen in situaties waarin een register wordt bijgesteld en dit consequenties heeft voor mensen die reeds geregistreerd zijn.

 • Wat zijn de instapvoorwaarden voor de VKIG-gebruiker?

  VKIG-leden die zich vóór 1 januari 2021 registreren, hoeven niet te voldoen aan de instapvoorwaarden van scholing e.d. Vanaf 1 januari 2021 moet u wel voldoen aan de instapvoorwaarden. Bijvoorbeeld dat u scholing moet hebben gevolgd of gaat volgen, als u zich aanmeldt voor registratie.

 • De jaarlijkse contributie voor de registratie voor het VKIG-lid zal rond de € 106,- komen. Kunt u vertellen waarop deze kosten zijn gebaseerd c.q. wat biedt het Registerplein daarvoor?

  Ja. Die kosten zijn gebaseerd op de instandhoudingskosten van Registerplein. Met die 90 euro per jaar betalen wij onze hele organisatie. Overigens gaat al meteen 21% van die opbrengsten naar de fiscus, want dat is de BTW die we moeten afdragen.

  Voor die 106 euro geven we zowel op het niveau van de individuele professional als van de beroepsgroep informatie en advies. Wat krijgt de professional hiervoor?

  • Beheer en onderhoud van het register en toepassing van de registratie- en herregistratiecriteria door middel van een geautomatiseerd systeem.
  • We controleren alle ingezonden documenten (diploma’s, intervisie, etc) 100%, we voeren dus geen steekproefcontroles uit.
  • Registerplein is bereikbaar voor vragen en advies, zowel telefonisch als per e-mail.
  • We bieden professionals de mogelijkheid om langs te komen op afspraak zodat wij de gevraagde hulp kunnen bieden.
  • Wij bieden professionals een cursusagenda aan, waarbij register gerelateerde opleidingen in staan. Hierin zijn alle geaccrediteerde opleidingen te vinden en kan gefilterd worden onder meer op relevantie voor uw eigen beroepsregister.
  • Wij bieden professionals de mogelijkheid om inzage te geven aan derden. Dit kan op individueel niveau, maar ook op organisatieniveau. Zo kunt u bijvoorbeeld uw werkgever of opdrachtgever actueel inzage geven in uw bij- en nascholing.
  • Wij bieden geregistreerden een kwaliteitscertificaat aan zodat u als geregistreerd professional kan laten zien dat u geregistreerd bent.
  • Registerplein draagt zorg voor periodieke informatievoorziening aan geregistreerden, bijvoorbeeld via sociale media als LinkedIn, Twitter of een nieuwsbrief.
  • Accreditatie van opleidingen en toekenning van punten aan die opleidingen, waar nodig in samenspraak met de registratiecommissie.
  • Registerplein biedt aan periodiek aanwezig te zijn bij een landelijk congres / ALV. Registerplein kan dan ter plekke informatie en advies bieden aan geregistreerde professionals en belangstellenden.
  • Registerplein blijft de technische inrichting van het register en de online omgeving voor professionals ontwikkelen. Toekomstige nieuwe functionaliteit die ter beschikking komt, zal ook aan geregistreerde professionals ter beschikking gesteld worden. Een voorbeeld betreft de recente ontwikkeling van een smartphone app waarmee scholingsactiviteiten eenvoudig via de smartphone toegevoegd kunnen worden aan het dossier van de geregistreerde.
  • We geven geregeld voorlichting aan werkgevers: wat zijn de registers van Registerplein, hoe werkt, welke eisen kunnen ze bijvoorbeeld stellen bij werving en selectie?
  • We gaan vacatures publiceren voor klachtenfunctionarissen. Voor alle beroepsregisters bieden we namelijk ook de mogelijkheid aan om vacatures te plaatsen en te vinden. Gratis service.