Aansprakelijkheid (GOMA)

Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA)

Aanleiding voor de opstelling van de GOMA waren de problemen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid na een medisch incident. Onder coördinatie van De Letselschade Raad zijn deze signalen opgepakt en hebben betrokken partijen gewerkt aan verbetering van de positie van patiënten. De in 2010 verschenen GOMA was daarvan het resultaat.

GOMA 2022

De Gedragscode Openheid Medische incidenten; betere afwikkeling Medisch Aansprakelijkheid, de GOMA 2022, beoogt te bewerkstelligen dat op een redelijke, rechtvaardige en voortvarende manier wordt omgegaan met situaties waarin de patiënt wordt geconfronteerd met een medisch incident, door zoveel mogelijk te streven naar een klimaat van wederzijds vertrouwen, transparantie en samenwerking.

Klik hier voor meer informatie over GOMA 2022.

Download hier de GOMA 2022