Opleidingen

Opleidingen

Advertentie

Klachtenmanagement Zorg biedt scholing, coaching, advisering, ontwikkeling en ondersteuning bij klachtrecht van cliënten en medewerkers en klachtenmanagement door zorgaanbieders en werkgevers. Klik voor meer informatie op Aanbod scholing Klachtenmanagement Zorg 2019. Of mail of bel naar  klachtenmanagementzorg@gmail.com  of 06 20974055.

Advertentie

Ben je een beginnende of ervaren klachtenfunctionaris? Het CBKZ biedt diverse trainingen om jouw kennis en vaardigheden op een hoger peil te brengen.
Klik hier voor de website van het CBKZ.

Advertentie

Quasir leidt mensen op tot professionele klachtenbemiddelaars, klachtenfunctionarissen, calamiteitenonderzoekers of -specialisten, en leert ook medewerkers en management omgaan met klachten, conflicten, geschillen en calamiteiten.
Klik hier voor de website van Quasir.