Opleidingen tot klachtenfunctionaris

Advertentie

Ben je een beginnende of ervaren klachtenfunctionaris? Het CBKZ biedt diverse trainingen om jouw kennis en vaardigheden op een hoger peil te brengen.
Bekijk hier de website van het CBKZ.

Advertentie

Klachtenmanagement Zorg biedt scholing, coaching, advisering, ontwikkeling en ondersteuning bij klachtrecht van cliënten en medewerkers en klachtenmanagement door zorgaanbieders en werkgevers. Bekijk hier het Aanbod scholing Klachtenmanagement Zorg 2020. Of mail of bel naar klachtenmanagementzorg@gmail.com  of 06 20974055.

Advertentie

Academy Quasir biedt professionele opleidingen op het gebied van onafhankelijke klachtenbemiddeling en calamiteitenonderzoek in de vorm van opleidingen, workshops en in-company trainingen en losse modules. Quasir is expert op het gebied van klachtenmanagement en calamiteitenonderzoek.
Bekijk hier de website van Quasir Academy.

 

* Het bestuur van de VKIG onthoudt zich van het aanbevelen van een opleiding tot klachtenfunctionaris.
Op de website van Registerplein staan de opleidingen tot klachtenfunctionaris vermeld, die door hen geaccrediteerd zijn volgens het beroepsprofiel en de kwaliteitseisen van de VKIG.