Scholingsaanbod Klachtenmanagement Zorg in 2024

“achter elk verwijt ligt een verlangen“

2013_logo_klachtenmanagement-zorg-1

Aanbod scholing in 2024

Klachtenmanagement Zorg rust u – klachtenfunctionaris, bemiddelaar of vertrouwenspersoon – toe om uw mooie vak goed uit te kunnen oefenen en óók zorg voor u zelf te hebben. Dat is nodig om onafhankelijk te kunnen (blijven) optreden.
Wij werken vanuit een duidelijke visie op klachtenmanagement, met inzet van gedegen achtergrondkennis en praktijkervaring. Deze ervaring beslaat inmiddels ruim 40 jaar.

Het scholings- en begeleidingsaanbod voor ‘klachtenfunctionarissen’ in 2024 omvat onder meer:

  • Individuele scholing en coaching, op maat
  • Begeleide intervisie en consultatie, in een groep
  • Eendaagse Training methodisch werken (7 juni of 15 november 2024)
  • Eendaagse Training Bemiddelingscyclus (22 april of 30 september 2024)
  • Verder thematisch aanbod is in voorbereiding

Andere doelgroepen in het kader van integraal klachtenmanagement door zorgaanbieders (eerste opvangers, managers, hulpverleners, klachtencommissies, ambtelijk secretarissen) kunnen bij Klachtenmanagement Zorg ook terecht voor gerichte scholing.

Bovendien adviseert, evalueert en ontwerpt Klachtenmanagement Zorg bij het verbeteren van klachtenmanagement en klachtenregelingen in alle sectoren van de zorg.

Interesse, informatie, contact?

Stuur een mail naar drs. M. (Marga) J.M. Timmers, via klachtenmanagementzorg@gmail.com. Telefoonnummer: 06 20974055.
U kunt een infoset, een aanmeldingsformulier of (bij een in company aanbod) een offerte op maat aanvragen.

KZ211223