Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling klachtenfunctionaris

De klachtenregeling klachtenfunctionaris van Registerplein is geldig voor ALLE LEDEN van de VKiG, ongeacht of ze geregistreerd zijn bij Registerplein.
De klacht dient eerst behandeld te zijn bij de zorgaanbieder.

Klachtenregeling klachtenfunctionaris