Activiteiten

De VKIG biedt regelmatig themabijeenkomsten aan, zodat de klachtenfunctionaris zich verder kan professionaliseren.
Bent u lid? Dan kunt u deze themabijeenkomsten bijwonen tegen een gereduceerd tarief.

Noot: Conform de richtlijnen van de RIVM en de eigen verantwoordelijkheid worden de themabijeenkomsten voor het najaar weer gepland. Met de accommodatie is afgesproken dat zij kunnen voldoen aan de 1,5 m afstand. Dat kan consequenties hebben voor het aantal inschrijvingen van sommige themabijeenkomsten.