Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel geeft de essentie aan van het vak klachtenfunctionaris en bevat een omschrijving van de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de beroepsuitoefening.
Momenteel werkt de VKIG-commissie Herziening beroepsprofiel aan een update.

VKIG Beroepsprofiel Klachtenfunctionaris – versie 1 – oktober 2014

Toelichting VKIG Beroepsprofiel Klachtenfunctionaris – versie 1 – oktober 2014

Toelichting VKIG Beroepsprofiel Klachtenfunctionaris – versie 1 – voor leden

Gedragsregels klachtenfunctionaris