Beroepsprofiel 2.0

Het beroepsprofiel geeft de essentie aan van het vak klachtenfunctionaris en bevat een omschrijving van de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de beroepsuitoefening. Inmiddels is het beroepsprofiel door de commissie Herziening beroepsprofiel geactualiseerd op basis van de nieuwe klachtwet, de Wkkgz. Het beroepsprofiel 2.0 werd unaniem goedgekeurd tijdens de ALV van 13 april 2018.

Beroepsprofiel klachtenfunctionaris 2.0 – 24 juni 2018

Daarnaast is het beroepsprofiel 2.0 uitgebreid met een toelichting met bouwstenen voor de functiebeschrijving voor de leden. Dit document is bedoeld als handreiking voor klachtenfunctionarissen bij het opstellen van hun functieomschrijving. Gezien de grote diversiteit van zorgaanbieders zijn bepaalde onderdelen meer of minder van toepassing voor de individuele klachtenfunctionaris.
Bouwstenen functiebeschrijving klachtenfunctionaris – 24 juni 2018

De commissie Herziening Beroepsprofiel heeft  een update van het Beroepsprofiel gemaakt. Voorste rij v.l.n.r.: Vincent Pang en Ferry Zoutenbier. Achterste rij v.l.n.r.: Phia de Groot, Caroline Panis en Els van Logchem. Niet op de foto: Kiki van Balen, Gerda de Groot en Hennie van der Werf.

Beroepscode klachtenfunctionaris

Tijdens de ALV in april 2021 is de Beroepscode klachtenfunctionaris vastgesteld.  De beroepscode is een richtlijn voor het professioneel handelen van de bij de VKIG aangesloten klachtenfunctionarissen. De beroepscode dient zowel als informatievoorziening voor de cliënten die zich tot de klachtenfunctionaris wenden als voor de zorgaanbieder voor wie de klachtenfunctionaris werkzaamheden verricht.
Beroepscode VKIG – april 2021