Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel geeft de essentie aan van het vak klachtenfunctionaris en bevat een omschrijving van de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de beroepsuitoefening. Inmiddels is het beroepsprofiel door de commissie Herziening beroepsprofiel geactualiseerd op basis van de nieuwe klachtwet, de Wkkgz.
Het beroepsprofiel 2.0 werd unaniem goedgekeurd tijdens de ALV van 13 april 2018.

Beroepsprofiel klachtenfunctionaris 2.0 – 13 april 2018