Klachtenregeling

Klachtenregeling klachtenfunctionaris

De klachtenregeling klachtenfunctionaris van Registerplein is geldig voor ALLE LEDEN van de VKIG, ongeacht of ze geregistreerd zijn bij Registerplein.
De klacht dient eerst behandeld te zijn bij de zorgaanbieder.

Klachtenregeling klachtenfunctionaris

Klachtenregelingen koepelorganisaties

In het kader van de wet (Wkkgz) hebben diverse koepelorganisaties in de zorg een modelklachtenregeling opgesteld voor hun leden. De VKIG heeft met verschillende koepelorganisaties samengewerkt aan de totstandkoming van de modelklachtenregelingen. Deze modelklachtenregelingen dienen voor aangesloten organisaties als voorbeeld voor het maken van een eigen klachtenregeling.
Bent u lid? Bekijk hier de modelklachtenregelingen.