De Letselschade Raad werkt aan actualisering van de GOMA. De Raad streeft naar een gedragscode die breed wordt ondersteund. De herziening van de GOMA moet leiden tot een gedragscode die wordt ondersteund en uitgedragen door alle beroepsbeoefenaren en hun organisaties die te maken hebben met medische incidenten en de behandeling van eventueel daaruit voortvloeiende klachten en schadeclaims.

Met het oog op herziening van de GOMA, hebben De Letselschade Raad en de Permanente Commissie GOMA expertmeetings gehouden. Vertegenwoordigers van diverse beroepsgroepen, waaronder de VKIG, hebben input gegeven voor een eerste concept.