Lid worden

Lidmaatschap

Bent u werkzaam als klachtenfunctionaris in de zorgsector? Dan kunt u lid worden van de VKIG. De enige voorwaarde om bij ons lid te worden is dat u werkzaam bent als klachtenfunctionaris in de gezondheidszorg.
Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Dat betekent dat u persoonlijk lid van de VKIG bent en niet uw organisatie. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt € 200,-. Wordt u na 1 juli van een jaar lid, dan brengen wij de helft van de jaarlijkse contributie in rekening. Bij inschrijving betaalt u éénmalig
€ 10,- voor de inschrijfkosten.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier. Wilt u het formulier samen met het machtigingsformulier voor automatisch incasso van de contributie ingevuld opsturen naar:

VKIG secretariaat
L. da Vincistraat 29
3822 EH Amersfoort

Scannen en e-mailen naar info@vkig.nl mag natuurlijk ook.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Inschrijfformulier VKIG – 2024

Machtigingsformulier VKIG – 2024

Opzeggen

De opzegtermijn van uw lidmaatschap bij de VKIG is één kalendermaand voor het einde van het kalenderjaar. Opzeggen dient dus plaats te vinden vóór 1 december van het betreffende jaar door middel van een e-mail aan het secretariaat.