Lid worden

Lidmaatschap

Bent u klachtenfunctionaris in een zorginstelling? Dan kunt u lid worden van de VKIG.
Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Dat betekent dat u persoonlijk lid van de VKIG bent en niet uw organisatie. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt € 200,-. Wordt u na 1 juli van een jaar lid, dan brengen wij de helft van de jaarlijkse contributie in rekening. Bij inschrijving betaalt u éénmalig
€ 10,- voor de inschrijfkosten.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier. Wilt u het formulier samen met het machtigingsformulier voor automatisch incasso van de contributie ingevuld opsturen naar:

VKIG secretariaat
L. da Vincistraat 29
3822 EH Amersfoort

Scannen en e-mailen naar info@vkig.nl mag natuurlijk ook.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Inschrijfformulier VKIG

Machtigingsformulier contributie VKIG

Opzeggen

De opzegtermijn van uw lidmaatschap bij de VKIG is één kalendermaand voor het einde van het kalenderjaar. Opzeggen dient dus plaats te vinden vóór 1 december van het betreffende jaar door middel van een e-mail aan het secretariaat.