Waar kan ik terecht met mijn klacht?

Bent u ontevreden over de kwaliteit van de zorg? Wilt u een klacht indienen maar weet u niet hoe? Of hebt u al een klacht ingediend, maar bent u niet tevreden over de afhandeling ervan? Vaak kunt u verschillende stappen zetten. Deze zijn afhankelijk van wat u wilt bereiken. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

In gesprek met de zorgaanbieder

Vaak kan uw zorgaanbieder direct uw vragen beantwoorden en samen met u naar een oplossing zoeken.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan u informeren over de klachtenregeling van uw zorgaanbieder, helpen bij het indienen van uw klacht en bemiddelen tussen u en de zorgaanbieder. Elke zorgaanbieder in Nederland is vanaf 1 januari 2017 verplicht over een klachtenfunctionaris te beschikken.

Landelijk Meldpunt Zorg

U kunt uw klacht melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Het meldpunt lost geen klachten op, maar helpt u wel verder.

Geschilleninstantie

Als u samen met uw zorgaanbieder niet tot een oplossing komt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een geschilleninstantie. Ook bij schadeclaims kunt u hier terecht. Vanaf 1 januari 2017 moeten alle zorgaanbieders bij een onafhankelijke geschilleninstantie zijn aangesloten.