Webinar over evaluatie Wkkgz op 8 juli 2021

Op donderdag 8 juli organiseren het Nivel en de Universiteit van Amsterdam een webinar, naar aanleiding van de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wat betekenen deze resultaten en wat zijn de gevolgen? We gaan hier graag over in gesprek.

Het Nivel en de UvA evalueerden de doeltreffendheid en de werking in de praktijk van de Wkkgz. Het evaluatierapport is op 19 februari 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden. De wet wordt breed gedragen, maar is niet op alle punten even succesvol. Uit de evaluatie kwamen een aantal verbeterpunten en aanbevelingen voort. Wij gaan hierover graag het gesprek aan met iedereen die te maken heeft met de Wkkgz.

In drie verschillende sessies gaan dhr. Legemaate en dhr. Friele dieper in op de uitkomsten van de evaluatie. Het webinar is online te volgen en vindt plaats op 8 juli tussen 13:00 en 15:45. Het is mogelijk om je op te geven voor één van de sessies, of voor meerdere sessies.

Sessie 1 | 13:00-13:45:  De meldplichten in de Wkkgz

Sessie 2 | 14:00-14:45:  Klachtrecht en de geschilleninstanties

Sessie 3 | 15:00-15:45:  Nieuwe ontwikkelingen in de zorg en de Wkkgz

Elke sessie bestaat uit een korte inleiding waarin de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd worden, gevolgd door een aantal (voorbereide) flitsreacties van professionals die veel te maken hebben met de Wkkgz. Daarna starten we samen een discussie waarin deelnemers input geven voor het gesprek.

Bestuurslid Madelon Hengeveld neemt namens de VKIG deel als panellid over het onderwerp klachtrecht.

Klik hier voor het programma en aanmelding.

Bron: Nivel – 18 juni 2021