Voortgang van de klachten- en geschillenregeling huisartsenzorg

Het klachtendeel van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet dit jaar ingericht worden. Voor huisartsen gebeurt dat door LHV en InEen. In dit bericht brengen we u op de hoogte van de voortgang van de klachten- en geschillenregeling huisartsenzorg, de geschilleninstantie en het netwerk van klachtenfunctionarissen. Ook kunnen we bekend maken wat het klachtendeel precies voor waarnemers inhoudt.

De Wkkgz verplicht per 1 januari 2017 alle zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben, te werken met een klachtenfunctionaris en aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie.

Lees meer …

Bron: LHV.nl – 4 augustus 2016