Voorlopig verslag van de vaste commissie voor VWS

Voorlopig verslag van de vaste commissie voor VWS
Vastgesteld 18 februari 2014

Het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Wkkgz  (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) geeft de commissie aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen. Voor het verslag klik op onderstaande link:
{phocadownload view=file|id=216|text=Voorlopig verslag over wetsvoorstel Wkkgz in de eerste Kamer 18 februari 2014|target=b}
 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402); brief regering; Nadere informatie over het op te richten zorgloket (TK, 66)
20 december 2013

Voor de brief van de minister over het Landelijk Meldpunt Zorg klik op klik op onderstaande link:
{phocadownload view=file|id=217|text=Brief van minister VWS over zorgloket LMZ|target=b}

Voor de website van de VWS over de nieuwe wet Wkkgz  klik hier