Verslag Netwerkbijeenkomst 1 van OPEN op 7 april 2017

Op 7 april 2017 kwamen klachtenfunctionarissen, calamiteitenonderzoekers, en juristen op het NIVEL bijeen om van gedachten te wisselen over de verwachtingen van het vervolg van OPEN en de ervaringen met de Wet Kwaliteit, klachten, geschillen, zorg (Wkkgz) op het beleid van ziekenhuizen. Het beleid van deelnemers blijkt divers, er wordt nog volop gezocht naar de manier waarop het beste invulling gegeven kan worden aan de Wkkgz. Vaak lijkt het dat die oplossing gevonden wordt in explicietere procedures.

Klik hier voor het verslag van de netwerkbijeenkomst op 7 april 2017.

Vervolg netwerkbijeenkomsten van OPEN:

– 30 juni, 14.00-17.00, Netwerkbijeenkomst 2 – Van ‘veilig melden’ naar OPEN – hoe om te gaan met de calamiteitenrapportage? Kik hier voor informatie en aanmelding.
– 15 september, 15.00-19.00, Netwerkbijeenkomst 3 – De wisselwerking met de juridische wereld – alternatieve afhandeling medische aansprakelijkheid.

Bron: www.openindezorg.nl

 

Lees meer over: