Thema-avond over medische incidenten en Peer Support op 17 januari 2017

Op dinsdagavond 17 januari 2017 spreekt prof. dr. Albert Wu, internist en hoogleraar gezondheidszorg, en kwaliteitsbeleid aan Johns Hopkins Center for Quality, Patient Safety and Outcomes Research over zijn ervaringen met de professionele en emotionele impact na medische incidenten en Peer Support.

Zorgprofessionals krijgen in hun loopbaan bijna allemaal te maken met een ernstig patiëntveiligheidsincident. De impact op professioneel en persoonlijk functioneren van zorgprofessionals kan groot zijn. Soms zo groot, dat tijdelijk extra ondersteuning nodig is. In steeds meer zorginstellingen wordt daarom nagedacht over vormen van georganiseerde collegiale opvang en nazorg. VvAA ondersteunt hiertoe het leernetwerk ‘Peer Support in de zorg’. In dit leernetwerk, wisselen 13 Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen kennis en ervaring uit over het  opzetten van een Peer Supportsysteem in hun eigen organisatie.

Waar:        VvAA hoofdkantoor 't Hart, Orteliuslaan 750, Utrecht
Wanneer:  dinsdag 17 januari 2017 van 18.00 – 21.00 uur

Meer informatie