Scholing, registratie en Covid-19 maatregelen; een update

Sinds januari 2020 kunt u zich als klachtenfunctionaris registreren bij Registerplein.  Omdat we hierover regelmatig vragen krijgen, hebben we voor u alles op een rij gezet.  Deze informatie vindt u op de website van de VKIG onder het kopje Registratie in het registratiemodel.  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Registerplein.

Dit model geeft aan welke scholingen/trainingen vallen onder geaccrediteerde deskundigheid, reflectie en overige scholing en het minimaal te behalen aantal punten per categorie. In dit document is een verdeling gemaakt.

Te behalen punten in 5 jaar:

 1. Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering
  (verplichte scholing)   20 
 2. Reflectie (intervisie)   20  
 3. Overige scholing          30
  Totaal:                             70  

Ad 1. Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (verplichte scholing)
Dit betreft scholing op het gebied van de kerntaken van de klachtenfunctionaris, zoals bemiddelingsvaardigheden, klachtmanagement, juridische scholing, medische aansprakelijkheid, kwaliteitsverbetering door klachten, adviesvaardigheden, mondelinge vaardigheden en schriftelijke vaardigheden.

De door Registerplein aangeboden geaccrediteerde scholing vindt u op hun website onder Agenda.

Onder deze door Registerplein geaccrediteerde scholing vallen :

 • een aantal door de VKIG aangeboden scholingen
 • scholingen van andere beroepsgroepen (met dezelfde kerntaken als de klachtenfunctionaris)

Let wel: Er bestaat ook door de VKIG aangeboden NIET geaccrediteerde scholing, zoals bijvoorbeeld Agressietraining. Hiervoor kunt u wel PE-punten halen. Deze vallen onder 3. Overige scholing.

Aan alle scholing via Registerplein heeft Registerplein accreditatiepunten (PE-punten) toegekend.
Bij het volgen van een van deze scholingen ontvangt u punten die vallen onder geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.

De opleider/trainer vraagt bij Registerplein accreditatie aan voor zijn/haar scholing.
Registerplein kent PE-punten toe op basis van de inhoud, de contacturen en de verwachte voorbereidingstijd.

Overzicht van alle scholing op website VKIG

Ad 2. Reflectie (intervisie)
Dit is vanaf de ALV van 2018 verplicht gesteld voor klachtenfunctionarissen. Op dit moment zijn van de ruim 400 leden bijna 300 leden actief in een intervisiegroep.
Het aanleveren van uw aanwezigheid (met handtekening) bij een intervisiebijeenkomst is bewijs voor Registerplein.
Nu in Coronatijd fysieke bijeenkomsten bemoeilijkt worden, heeft dit ook effect op het organiseren van een intervisiebijeenkomst. Desondanks blijft u zelf verantwoordelijk voor het behalen van PE punten.
Teams en Zoom zijn veilige manieren om online intervisiebijeenkomsten te organiseren. Het wordt ook gebruikt door grote, privacygevoelige organisaties zoals bijvoorbeeld Defensie, Academische ziekenhuizen en Top klinische ziekenhuizen.

Ad 3. Overige scholing
In het eerdergenoemde registratiemodel op de website van de VKIG vindt u wat onder overige scholing kan vallen. Dit kan o.a. zijn het bijwonen van de jaarlijkse ALV en regiobijeenkomsten van de VKIG. Hiervoor heeft u een bewijs van deelname nodig. Deze kunt u invoeren in uw eigen portfolio.

Instapvoorwaarden registratie Registerplein 2021
Anders dan in het overgangsjaar 2020, gelden er vanaf 1 januari 2021 andere instapvoorwaarden voor registratie bij Registerplein. In 2020 is de instapvoorwaarde voor registratie dat je als klachtenfunctionaris werkzaam moet zijn in een gezondheidszorg instelling. Dit geldt tot en met 31 december 2020.

Vanaf 1 januari 2021 geldt, naast het werkzaam zijn als klachtenfunctionaris in een gezondheidszorginstelling, ook de voorwaarde dat je een door Registerplein geaccrediteerde opleiding tot klachtenfunctionaris afgerond moet hebben.

Dus:
Instapvoorwaarden registratie bij Registerplein:
2020

 • klachtenfunctionaris moet werkzaam zijn in een gezondheidszorg instelling

2021

 • klachtenfunctionaris moet werkzaam zijn in een gezondheidszorg instelling
 • een door Registerplein afgeronde geaccrediteerde opleiding tot klachtenfunctionaris

Wanneer gaat de termijn van 5 jaar in?
De VKIG is in 2020 gestart met registratie bij Registerplein. Op het moment dat u zich heeft ingeschreven bij Registerplein, van hen een bevestiging heeft ontvangen en de contributie aan Registerplein heeft betaald, gaat de termijn van 5 jaar lopen.
In 5 jaar moet u, conform eerdere indeling, minimaal 70 PE-punten halen om geregistreerd te blijven. Dat is voldoende tijd.

Logo Registerplein
Voor wie gebruik wil maken van het logo van Registerplein, dit is bij hen aan te vragen.

Bestuur VKIG

30 oktober 2020