Roadshow ‘Een goed gesprek na een incident’ op 24 mei 2016 in Nijmegen

Districten Groot Gelre en Stedendriehoek nodigen u voor deze roadshow uit op 24 mei 2016.

Jaarlijks voeren artsen 30.000 gesprekken met patiënten en hun naasten over zorg die anders liep dan bedoeld. Zij staan voor de moeilijke opgave om een goed gesprek te voeren, over de feiten én de impact van het incident. Openheid en empathie zijn sleutelwoorden. Eenvoudig is dit niet. Een incident heeft ook flinke impact op de betrokken arts die ineens zelf het slechte nieuws is.

‘Openheid na incidenten’ is sinds 1 januari 2016 actueler dan ooit. Artsen moeten volgens de nieuwe Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zo spoedig mogelijk na ontdekking van een incident de patiënt hierover informeren. Deze wet verplicht artsen ook om aantekening in het dossier te maken van een incident met mogelijk schadelijke gevolgen voor de patiënt, met namen van de bij het incident betrokken zorgverleners.

De KNMG deelt met artsen tijdens een roadshow kennis en tips voor een goed gesprek met patiënten en hun naasten over een incident. Op zo’n manier dat het u beiden verder helpt. 

Programma:
18.00 uur        Ontvangst met soep, broodjes en koffie/thee
19.00 uur        Openingswoord door Jan Huurman, voorzitter District Groot Gelre
19.10 uur        Impact van een incident (een filmpje)
19.15 uur        Interactief gedeelte
21.30 uur        Afsluiting

Voor meer informatie en aanmelding, klik hier.