Patiëntenmonitor Veiligheid in de zorg van Patiëntenfederatie Nederland

Feiten, meningen en ervaringen van patiënten

Wie in Nederland met zorg te maken krijgt, is doorgaans in goede handen. Maar niet altijd, zo blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland naar veiligheid in de zorg. Bij patiëntveiligheid draait het om het zoveel mogelijk terugdringen van de kans op schade en sterfte. Vanuit het perspectief van de patiënt blijft het onderwerp onverminderd belangrijk. Nog altijd sterven er jaarlijks zo’n duizend mensen als gevolg van medische fouten. En nog altijd lopen duizenden mensen (blijvende) gezondheidsschade op die vermeden had kunnen worden. Onveilige zorg die leidt tot schade treft mensen hard, heeft veel invloed op hun kwaliteit van leven en het schaadt het vertrouwen in de zorg.

Met deze meldactie wil de Patiëntenfederatie inzicht krijgen in de ervaringen van mensen wanneer er iets (bijna) mis gaat in de gezondheidszorg en mogelijke verbeterpunten. Daarnaast maakt deze meldactie een vergelijking met een eerder onderzoek uit 2015.

Bekijk hier de Patiëntenmonitor Veiligheid in de zorg.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland 30 oktober 2018