Overdracht van patiëntgegevens van kwetsbare ouderen moet beter

De overdracht van zorg voor kwetsbare ouderen die uit het ziekenhuis worden ontslagen was in 2013 onvoldoende. Dit blijkt uit onderzoek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2014 heeft uitgevoerd in 10 zorgregio's.

De juiste patiëntgegevens bleken in veel gevallen niet correct aanwezig en/of niet correct geadministreerd bij de zorgverlener die de zorg moest overnemen. De zorgverleners in deze regio’s zijn op dit moment hard aan de slag om het proces van overdracht te verbeteren. Daarnaast zijn de koepelorganisaties, de wetenschappelijke verenigingen en de patiëntenorganisaties samen in gesprek om te komen tot een breed gedragen richtlijn voor de medische en de verpleegkundige overdracht van kwetsbare ouderen.

Lees meer …

Bron: IGZ 18 juni 2015