OPEN Netwerkbijeenkomst op 7 april in Utrecht

Werkt u in een ziekenhuis en werkt u met collega’s aan een meer open cultuur?  In het OPEN Leernetwerk kunt u in samenwerking met de onderzoekers van OPEN en mensen uit andere ziekenhuizen inspirerende ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

Voor wie?

OPEN organiseert Netwerkbijeenkomsten voor een meer open cultuur in ziekenhuizen en onderzoekt de effectiviteit van de mogelijke oplossingen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in ziekenhuizen.

Programma

Op de eerste Netwerkbijeenkomst wordt het doel en de aanpak voor het vervolg van OPEN aan OPEN deelnemers en geïnteresseerden voorgelegd en wordt gelegenheid gegeven hierop te reageren.

De rest van de bijeenkomst staat in het teken van klachtafhandeling volgens de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (Wkkgz). De Wkkgz heeft ten doel patiënten beter te begeleiden door een laagdrempelige en proactieve klachtafhandeling. Deze Netwerkbijeenkomst wordt één van de drie onderzoeksthema’s van het vervolg van OPEN geïntroduceerd: betere begeleiding van patiënten als er iets mis gaat.

  • Ontvangst op het NIVEL
  • Welkom
  • Terugblik op de activiteiten van OPEN tot dusver en de plannen voor de toekomst
  • Presentatie Lucy Dijkman (OLVG) – Nazorg voor patiënten in het OLVG
  • Inventarisatieronde: hoe hebben de OPEN deelnemers hun werkwijze aangepast aan de Wkkgz?
  • Afronding

Aanmelden

Voor aanmelding en vragen: Berber Laarman via b.s.laarman@vu.nl of 020-5985405.

OPEN Netwerkbijeenkomst, 7 april, 15.00-17.00 op het NIVEL in Utrecht

Meer informatie: www.openindezorg.nl