NPCF werkt aan goede afhandeling van klachten in de zorg

Het is belangrijk dat zorgverleners uw klachten over de zorg serieus nemen. Vandaar dat de Patiëntenfederatie NPCF actief meedenkt over een eisenprogramma voor geschilleninstanties.

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) in werking getreden. Eén van de doelstellingen van deze wet is dat klachtenregelingen beter en toegankelijker moeten worden. Een patiënt moet bijvoorbeeld een klacht kunnen indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder.

Mocht de behandeling van deze klacht door de instelling geen uitkomst bieden, dan moeten patiënten volgens de Wkkgz dit geschil voor kunnen leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Die commissie kan een bindende uitspraak doen en bovendien eventueel een schadevergoeding toekennen, tot een maximum van 25.000 euro. De klachtenregelingen en geschilleninstanties moeten uiterlijk 1 januari 2017 volgens de Wkkgz beschikbaar zijn.

Lees meer…..

 

Bron: NPCF 11 april 2016