Nieuwsflits juli 2020

Dit vindt u in deze Nieuwsflits:

– Uitslag digitale stemming ALV 2020!
– Jaarverslagen 2019 van:
Tuchtklachtfunctionarissen
Tuchtcolleges
De Geschillencommissie met een interview met bestuurslid Madelon Hengeveld
De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
– Onderzoek Wettelijk recht op elektronische inzage in patiëntendossier vanaf 1 juli
– Themabijeenkomsten VKIG
– Begeleiding bij intervisiebijeenkomsten
– Update registratie klachtenfunctionarissen
– Nieuwe vraag in de Juridische vraagbaak
– Update VKIG: introductie nieuwe penningmeester/secretaris Ferry Zoutenbier

Klik hier voor de Nieuwsflits van juli 2020.

Lees meer over: