Nieuwsflits februari 2020

Dit vindt u in deze Nieuwsflits:

– ALV vrijdag 3 april 2020
– Leidraad bij calamiteiten voor professionals
– Herzien: KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens
– Update registratie klachtenfunctionarissen
– Themabijeenkomsten VKIG 2020
– Columns voor en door leden
– Nieuwe vraag in de Juridische vraagbaak
– Vacature commissielid Deskundigheid

Klik hier voor de Nieuwsflits.

Lees meer over: