Inspectie: verplichte toetsing alle zorgverleners

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil dat alle beroepsbeoefenaren in de zorg verplicht deelnemen aan visitaties of andere vormen van inhoudelijke collegiale toetsing. Ook zorgverleners die werkzaam zijn in een solopraktijk.

Dat zegt de IGZ in de Staat van de Gezondheidszorg 2013 die vandaag verschijnt. 'Wanneer een zorgverlener in een eenmanspraktijk minder goed gaat functioneren, hebben collega's wel degelijk een verantwoordelijkheid om in actie te komen', aldus de IGZ in het jaardocument waarin de stand van zaken van het kwaliteitstoezicht in de zorg wordt weergegeven. Lees meer…..