InEen en LHV werken aan landelijke geschilleninstantie huisartsenzorg

InEen (organisatie voor eerstelijnszorg) heeft stappen gezet om leden te ondersteunen bij de implementatie van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Eén van de verplichtingen die voortkomen uit de Wkkgz is de aansluiting bij een onafhankelijke geschilleninstantie. InEen werkt samen met de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) toe naar één landelijke geschilleninstantie huisartsenzorg, waar leden zich bij kunnen aansluiten. Bewust kiezen zij voor één landelijke instantie voor de hele huisartsenzorg. Dit zorgt voor uniformiteit, eenduidigheid en kwaliteit. InEen en de LHV hebben de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland inmiddels gevraagd zich om te vormen tot de gewenste landelijke instantie. In overleg met de NPCF proberen zij te komen tot een verbreding met de apothekers en fysiotherapeuten, zodat ook de meeste ketengeschillen intern kunnen worden opgelost. De implementatie van de Wkkgz brengt nog veel andere veranderingen en vragen met zich mee. InEen heeft een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen en antwoorden.  

Lees meer…..

 

Bron: Ineen 6 juni 2016