Eerste opvang van patiënt na incident moet beter

Patiëntenfederatie NPCF start een meldactie naar klachtafhandeling in de zorg. De patiëntenfederatie wil in beeld brengen hoe er volgens patiënten in de zorg wordt omgegaan met klachten en incidenten. Wat doen mensen als ze een klacht hebben, waar kunnen ze terecht en wat wordt ermee gedaan?

Lees meer……