De Letselschade Raadsdag op donderdag 22 november in Hilversum

De jaarlijkse Letselschade Raadsdag vindt plaats op donderdag 22 november, van 12:30 – 17:30 uur In Gooiland Hilversum

E=MC-2
De energie van samenwerking
Deze wat losjes gebruikte natuurkundige vergelijking staat tijdens De Letselschade Raadsdag van 22 november 2018, symbool voor de samenwerking waar De Letselschade Raad voor staat.

Het staat voor de energie die geïnvesteerd wordt in het optimaliseren van het proces van letselschadebehandeling. Dit proces is er op gericht dat slachtoffers zo goed, snel en rechtvaardig mogelijk worden gecompenseerd voor hun leed. Dit betekent ook dat omstandigheden zodanig moeten zijn dat de betrokken professionele partijen hun rol optimaal kunnen vervullen.
Daar staat De Letselschade Raad voor: het samenbrengen van professionele partijen gericht op één gezamenlijk doel; het zoeken van overeenstemming. Dit leidt tot een dynamiek van samenwerking, begrip, wrijving en stappen zetten, maar biedt ook ruimte aan andere geluiden.
De Letselschade Raad is van en voor de aangesloten partijen die vrijwillig en met energie elkaar treffen en werken aan de kwaliteit van letselschadebehandeling.

Raadsdag 
Dit geldt ook voor de Raadsdag. We worden door direct betrokkenen geïnformeerd over lopende projecten en we spreken met u over versterking van de slagkracht van De Letselschade Raad en van het Register Letselschade.
We doen dit in een informele setting, met enkele sprekers, maar vooral met ruimte voor u als letselschadeprofessional om van u te laten horen. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en biedt veel ruimte om collega’s te ontmoeten.

Voor wie bedoeld?
U kunt deelnemen aan de Raadsdag als u beroepsmatig te maken heeft met Letselschadeafwikkeling of beleidsontwikkeling op dit gebied. Voor wie nog niet geregistreerd is in het Register Letselschade is het een goede gelegenheid om hier kennis mee te maken en van collega’s te horen welke waarde het Register heeft.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.