‘Zorggesprekken opnemen mag, maar er zijn spelregels’

Zorgverleners en ambtenaren moeten leren leven met cliënten die gesprekken opnemen. En andersom. Er zijn wel spelregels, die moeten duidelijk worden gecommuniceerd.

Dat stelt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen die onderzoek deed naar geluidsopnamen en de spelregels daaromheen. Die zijn in 2014 ingesteld, bijvoorbeeld voor wijkteams bij het voeren van keukentafelgesprekken.

Vertrouwelijk

Volgens die spelregels moet het maken van een geluidsopname worden toegestaan tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. Daarnaast moet op de website van gemeente of organisatie informatie staan over het opnemen van gesprekken. De opnamen zijn vertrouwelijk en worden niet zonder toestemming verstrekt aan anderen of openbaar gemaakt.

Klachten

Door de spelregels zijn er niet veel problemen, constateert de ombudsman. Er zijn burgers die stiekem geluidsopnamen maken. En er is, sinds 2014, één klacht ingediend over een gemeente die niet toestond het gesprek op te nemen. Een andere klacht betrof een gemeente die boos was omdat een burger een gesprek had opgenomen.

Bron: Skipr 11 november 2016

Lees meer over: