Zelfstandige klachtenfunctionarissen gezocht

SVRZ, een grote aanbieder van diensten voor ouderen in Zeeland, zoekt drie externe en onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Zij bieden opvang en bemiddeling bij klachten van cliënten en hun naasten. Ook leveren ze een bijdrage aan versterking van de klantvriendelijkheid en aan het leren van klachten. Elke functionaris is in eerste instantie 24 uur per week werkzaam. Daarna vindt aanpassing van het aantal uren plaats, afhankelijk van de ontwikkelingen.
 
Een uitgebreide beschrijving van functie en profiel en verdere informatie is op te vragen via klachtenmanagementzorg@gmail.com.
Uw schriftelijke sollicitatie stuurt u – voor 13 januari 2016 – naar: Klachtenmanagement Zorg, Postbus 3106, 2601 DC Delft.