Voortgang Wkkgz: de nieuwe wet wordt in stemming gebracht op 6 oktober 2015

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 29 september 2015. Tijdens dat debat werd de motie-Don (SP) c.s. over het laten vallen van de WMO onder de reikwijdte van de kaderwet Wkkgz ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 6 oktober 2015.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is de voortzetting van het in juni 2010 ingediende wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). De naamswijziging alsmede de inhoudelijke wijzigingen van het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn geregeld in de derde nota van wijziging Wcz. Ten gevolge van de derde nota van wijziging heeft het wetsvoorstel Wkkgz slechts betrekking op de onderdelen kwaliteit, klachten en geschillen. In de derde nota van wijziging zijn die onderdelen van het oorspronkelijke wetsvoorstel Wcz die betrekking hebben op goed bestuur, medezeggenschap, de 'Wgbo-bepalingen' en de Wet toelating zorginstellingen uit het voorstel geschrapt. Deze onderwerpen zullen op een later tijdstip worden opgenomen in afzonderlijke wetsvoorstellen. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Klik hier voor het  volledige verslag van de  vergadering van 29 september 2015 in de Eerste Kamer.