Wettelijk recht op elektronische inzage in patiëntendossier vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten wettelijk recht op elektronische inzage en een gratis digitaal afschrift van hun medisch dossier.
Patiëntenfederatie Nederland onderzocht of mensen digitaal inzien van hun gegevens belangrijk vinden en of zij hier ervaring mee hebben.
Bijna 90% van de patiënten juicht dit toe, blijkt uit onderzoek onder 8.000 mensen. Voor patiënten is het kunnen inzien van hun medische gegevens belangrijk, omdat ze deze dan rustig kunnen nalezen, controleren en overzicht hebben. En 82% vindt het belangrijk zelf zijn medische gegevens te kunnen delen met andere zorgverleners. Niet alleen willen patiënten digitale inzage krijgen in hun dossier, de toegang moet ook eenvoudig zijn. Net zo makkelijk als het bekijken van je bankgegevens. Maar liefst 87% wil net zo gemakkelijk toegang tot zijn medische gegevens als tot zijn bankgegevens.

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek.