Werkconferentie ‘Wkkgz – en nu praktisch’ op 17 juni 2016 in Woerden

De Wkkgz biedt kansen. Het is tijd om verder te kijken dan wettekst en bezwaren. Binnenkort zijn de eisen voor geschilleninstanties bekend. Op 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder zijn klachten- en geschillenregeling op orde hebben.
Bestuurders, stafmedewerkers, klachtenfunctionarissen, medewerkers en cliëntenraden hebben nu nog veel vragen over de praktische inrichting van hun klachtenmanagement conform de Wkkgz. De werkconferentie op 17 juni aanstaande biedt uitkomst.

Vragen in de praktijk

Wat is ‘een klacht’? Moet elke klacht op schrift komen? Hoe sluit je het klachttraject op een goede manier af? Wie geef je klachtrecht? Hoe zit het met geheimhouding en privacy bij klachten? Hoe geef je ‘onafhankelijkheid’ feitelijk handen en voeten? Wat is een goede omvang van de functie? Wat kunnen en moeten medewerkers zelf doen bij eerste signalen van onvrede? Welke rol heeft de organisatie van cliënten bij het vaststellen van het klachtenreglement? Hoe bevorder je het leren van klachten? Wat is feitelijk de bemoeienis van de bestuurder met de klacht(afhandeling)? Wie houdt ‘toezicht’ op de klachtenfunctionaris? Wat doet de inspectie als de klachtenregeling niet goed in elkaar zit? Wat is een goede geschilleninstantie? Enzovoort enzovoort.

Antwoorden

Op deze en meer vragen krijgt u antwoord bij deelname aan de werkconferentie op 17 juni 2016 (10.00 uur – 16.00 uur) te Woerden.
Klachtenmanagement Zorg (Marga Timmers) gaat samen met deskundigen vanuit organisaties van zorgaanbieders en zorggebruikers, schadeverzekeraar, advocatuur, vakorganisatie van klachtenfunctionarissen (VKIG-voorzitter Marlout Corba), patiëntenorganisaties, Inspectie en ministerie van VWS met u aan de slag. Het programma wordt mede ingevuld op basis van vragen die de deelnemers tevoren inbrengen.

En meer …..

Deelnemers ontvangen in de tweede helft van mei een notitie over keuze-momenten bij inrichting van de Wkkgz-klachtenregeling. Deze gebruiken zij om eind mei via een intake per mail om hun vragen in te brengen. Begin juni volgt dan het definitieve programma.
Na afloop van de werkconferentie ontvangen de deelnemers een Model klachtenreglement. Dit is een handvat bij het opstellen van het eigen reglement, vanuit een kader van integraal klachtenmanagement. Vragen daarover – na 17 juni – zijn ook welkom!

Kosten, informatie en inschrijving

De kosten bedragen € 450,- (excl. BTW) of € 375,- p.p. bij inschrijving met meerdere personen vanuit een organisatie. Dit bedrag is inclusief materiaal, documentatie en lunch.
VKIG-leden krijgen een korting van € 50,-. Voor klanten van KZ geldt een korting van 20 %.

Voor meer informatie en inschrijving neemt u contact op via klachtenmanagementzorg@gmail.com of belt u 06 20 97 40 55. U krijgt dan een uitgebreide infoset en een inschrijfformulier toegestuurd.