Week van de Wet zorg en dwang

Van 28 september tot en met 3 oktober 2020 organiseert het ministerie van VWS de ‘Week van de Wet zorg en dwang’. In deze week worden cliënten, hun naasten en cliëntenraden geïnformeerd over deze wet.  Er worden meer dan 145 gratis activiteiten door het hele land en online georganiseerd.

Wil je deelnemen aan de ‘Week van de Wet zorg en dwang’? Alle activiteiten zijn op deze website te vinden.

Bron Ministerie van VWS; 10-09-2020