VWS publiceert vernieuwde Factsheet Medisch Beroepsgeheim

Waarvoor dient het medisch beroepsgeheim? Hoe is het geregeld? En hebben gemeenteambtenaren, bestuurders en schoonmakers ook een geheimhoudingsplicht? Samen met een update van de Factsheet Medisch Beroepsgeheim heeft het ministerie van VWS nieuwe informatie gepubliceerd over het beroepsgeheim.

De vernieuwde Factsheet Medisch Beroepsgeheim is een update van de versie uit 2015. De KNMG heeft bij de totstandkoming een adviserende rol gespeeld. De factsheet is in de eerste plaats bedoeld om Kamerleden, overheden en maatschappelijke organisaties te informeren over de reikwijdte van en uitzonderingen op het medisch beroepsgeheim, maar bevat ook voor artsen interessante passages. Aan de nieuwe versie is een aantal praktijkdilemma’s toegevoegd. Bijvoorbeeld: een dochter die een arts belt om informatie over de medicatie van haar moeder; kinderen die inzage in het dossier van hun overleden vader vragen, omdat hij alle bezittingen aan de buurvrouw heeft nagelaten.

Lees meer …

Bron: KNMG – 4 augustus 2016