Update Wkkgz

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 15 juni de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen. De plenaire behandeling van het voorstel vindt plaats op een nader te bepalen datum.

Lees meer….