Vooraankondiging Lustrumsymposium VKIG op 11 december 2019

Save the date! Omdat we 25 jaar bestaan nodigen wij u van harte uit voor ons Lustrumsymposium

                                                WETTEN EN WEGEN
                                 (bruggen, kruispunten en afslagen)

Vanaf 1 januari treden er nieuwe wetten in werking.
De Wet Zorg en Dwang (WZD) gaat op 1 januari 2020 in en vervangt de wet BOPZ.
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geldt naar verwachting vanaf 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden.
Met de Wkkgz hebben we inmiddels al een aantal jaren ervaring. Hoe verhoudt zich deze wet t.o.v. de andere twee?

De inwerkingtreding van beide wetten brengt veranderingen teweeg in de samenwerking/positie van de klachtenfunctionaris, de cliënt- en patiëntvertrouwenspersoon. Waar werken we samen, waar kruisen wij elkaar en waar scheiden onze wegen?

Wetten en wegen dus. Een enthousiaste dagvoorzitter/tevens een van de sprekers gaat met ons op interactieve wijze dit thema bespreken door te leren en te beleven. En we gaan volgens hem ook nog vol energie naar huis!

Kom daarom naar het symposium op woensdagmiddag 11 december 2019 vanaf 13.00 uur in Amsterdam UMC in Amsterdam, locatie VUMC. We sluiten dit graag af met een borrel vanaf 16.30 uur.
De toegang is voor leden gratis.

Locatie VUMC is heel gemakkelijk te bereiken per trein (station Amsterdam Zuid).
Voor de inhoud van dit symposium wordt accreditatie aangevraagd bij Registerplein.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met het programma.

Met vriendelijke groet,

Bestuur VKIG

Lees meer over: