Volkskrantartikel over het belang van openheid na een medische misser

Volkskrant: ‘Verdwaald in een woud van kil papierwerk en procedures’

In de Volkskrant verscheen een uitgebreid achtergrondartikel over het verhaal van Annemarie Canninga, die na een gemiste diagnose en verkeerde behandeling terecht kwam in een ‘woud van kil papierwerk en procedures’. In het artikel wordt stilgestaan bij het belang van snel openheid geven, de behoefte aan nazorg en ondersteuning en de weeffouten in het juridische systeem dat de afwikkeling van medische schades voor patiënten zo belastend maakt. Journalist Ellen de Visser sprak voor dit artikel, naast Annemarie Canninga zelf, met de advocaat van MediRisk Marlous van Gool en de bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht Margriet Schneider. Ook kreeg zij van de betrokken ziekenhuizen een reactie.

“Een patiënt die een arts of een ziekenhuis aansprakelijk stelt, belandt onvermijdelijk in een arena, zegt Akkermans. ‘Partijen worden tegenover elkaar gezet. Dat is funest voor de patiënt maar ook voor de arts die ermee moet leven dat een fout ernstige gevolgen heeft veroorzaakt. Het systeem leidt makkelijk tot escalatie. Aanspraken op vergoeding zijn gebaseerd op foutaansprakelijkheid. Wie in het verkeer van rechts komt heeft altijd voorrang, en als de toedracht vaststaat is de aansprakelijkheid duidelijk. Maar bij een ingewikkelde medische behandeling is dat minder eenduidig. Dat kan leiden tot eindeloze discussies die voor een gewone burger niet te volgen zijn.’”

U kunt het hele artikel lezen op de website van de Volkskrant.

Bron: Openindezorg 24 juni 2019