VKIG blij met erkenning beroep Klachtenfunctionaris in de Wkkgz!

De Vereniging van klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG) is blij met de erkenning van het beroep van klachtenfunctionaris in de gezondheidszorg. Vandaag is de Wkkgz aangenomen door de Eerste Kamer. Een onderdeel van deze wet is de invoering van een klachtenfunctionaris bij de opvang en bemiddeling van klachten in de gezondheidszorg. Dit betekent erkenning voor het vak en de professionaliteit van de klachtenfunctionaris.

Ervaring en deskundigheid

De bakermat van de klachtenopvang in Nederland ligt bij de VKIG. Wat ruim twintig jaar geleden aarzelend begon, is uitgegroeid tot een volwassen vereniging met ervaring en deskundigheid met betrekking tot klachtenopvang, -bemiddeling en -management.

Van standpunten naar gedeelde waarheid

Marlout Corba, voorzitter VKIG: “De klachtenfunctionaris heeft een spilfunctie in het proces van klachtenopvang en -bemiddeling. De klachtenfunctionaris luistert naar de patiënt/cliënt en naar de zorgverlener en geeft informatie over de verschillende wegen die bewandeld kunnen worden om de klacht op te lossen. Dat vereist vakkennis, professionaliteit en kennis van de organisatie en haar cultuur om de partijen bij elkaar te brengen. Om van standpunten naar gedeelde waarheid te komen met als doel het herstellen van vertrouwen. Daarbij draagt kwalitatief hoogwaardige klachtenopvang bij aan verbetering van de kwaliteit van de zorg en het voorkomen van imagoschade van de instelling waar de ontevredenheid is ontstaan.”

Meer informatie

De VKIG nodigt directies van organisaties in de gezondheidszorg die vragen hebben over hoe te voldoen aan de eisen van de nieuwe wet, uit voor advies contact op te nemen. Dat kan via de website www.vkig.nl. Op deze website is ook meer informatie te vinden over dit onderwerp.

Voor het stemmingsoverzicht en het verslag van de behandeling van het voorstel in de Eerste Kamer verwijzen wij u graag naar de website van de Eerste Kamer.

 

 

 

Lees meer over: