Versnipperde en onvolledige wetgeving belemmert de effectiviteit van toezicht

De belangstelling voor het overheidstoezicht op de kwaliteit van zorg is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit was een van de aanleidingen voor een thematische evaluatie van de wetgeving waarin het toezicht op de kwaliteit van zorg is geregeld. Vandaag is het eindrapport van de evaluatie gepubliceerd. Het onderzoek is in opdracht van ZonMw uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, het NIVEL en het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees verder….