Verschil tussen claim, klacht- en tuchtrecht niet bij iedereen bekend

Uit een peiling onder het ledenpanel van VvAA blijkt dat 70 procent van de leden het verschil tussen een klacht en een claim kan beschrijven. Bijna 60 procent weet het verschil tussen tucht- en klachtrecht uit te leggen en iets meer dan een kwart kent de bevoegdheden van een geschilleninstantie.

Recent heeft VvAA onderzoek gedaan onder ruim 700 leden naar de bekendheid van het gezondheidsrecht. Een van de vragen die de leden kregen voorgelegd, was of zij het verschil konden beschrijven tussen een klacht en een claim. Van de ondervraagde medisch specialisten gaf 76 procent aan dit te kunnen, tegenover 72 procent van de huisartsen. De tandartsen zitten op het gemiddelde van 70 procent; de gz-psychologen (67 procent), fysiotherapeuten (66 procent) en overige paramedici (50 procent) daaronder.

Lees meer …

Bron: Arts en Auto – 3 december 2018