Vergoeding voor afschrift medisch dossier?

Welke vergoeding mag een arts berekenen voor een afschrift uit het medisch dossier?

Een patiënt verzoekt om een afschrift van het medisch dossier dat ik over hem bijhoud. Vroeger mocht ik daar altijd een financiële vergoeding voor vragen. Mag dat onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) nog steeds? En zo ja, hoeveel mag ik dan vragen?

Advies

Voor het verstrekken van een afschrift van het medisch dossier of van gegevens daaruit mag een hulpverlener geen vergoeding meer vragen.

Afschrift medisch dossier kosteloos verstrekken

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is het recht op inzage in en afschrift van het dossier opgenomen. Op grond van dit recht kan een patiënt (of met machtiging  zijn vertegenwoordiger, advocaat, juridisch adviseur, etc.) verzoeken om een afschrift van het medisch dossier dat over hem door een hulpverlener wordt bijgehouden, of van gegevens daaruit. Als een patiënt om zo’n afschrift verzoekt, moet dit door de hulpverlener binnen een maand en kosteloos worden verstrekt.

Als een betrokkene vraagt om een overzicht van zijn persoonsgegevens (of afschrift van een medisch dossier) en u stuurt dit met de post toe, dan mag u ook de portokosten niet in rekening brengen bij de betrokkene (artikel 12, lid 5 AVG). Overigens wordt het afgeraden om het afschrift per post te versturen om te voorkomen dat de gegevens in handen komen van onbevoegden. Het heeft daarom de voorkeur dat de patiënt zijn afschrift zelf komt halen en u hem voor overhandiging vraagt zich te identificeren, zodat u zo nodig zijn identiteit kunt controleren (bijvoorbeeld door een check van de foto op het identiteitsbewijs).

Uitzonderingen

Volgens de AVG moet een hulpverlener een afschrift kosteloos verstrekken. Op deze hoofdregel bestaan twee uitzonderingen. Er mag wel een ‘redelijke vergoeding’ worden gevraagd als:

1) de patiënt om een extra kopie of afschrift verzoekt of regelmatig om een afschrift verzoekt of

2) als het verzoek buitensporig is, bijvoorbeeld als een patiënt heel veel of heel vaak verzoeken indient (in dat geval mag u het verzoek ook weigeren).

Alleen in een van deze gevallen mag een redelijke vergoeding voor het afschrift worden gevraagd. Wat een ‘redelijke vergoeding’ is, is nog niet duidelijk. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens heeft hier nog geen formeel standpunt over ingenomen. Vooralsnog kunt u bijvoorbeeld denken aan de kosten van een cd of dvd, de portokosten (bij dikke of aangetekende pakketten als de patiënt de set niet wil ophalen en vraagt om toezending per post), of een redelijke vergoeding per gekopieerde pagina. Het wordt aangeraden om hierover vooraf duidelijk te zijn, bijvoorbeeld in de privacyverklaring op uw website.

Bron: KNMG – 1 augustus 2018

Lees meer over: