Verander ziekenhuizen in luisterende organisaties

Zet patiënten ervaringen in voor structurele verbeteringen van zorg
Kwaliteit van zorg kan verbeterd worden als er beter geluisterd wordt naar de patiënt. Tijdens het Algemeen Overleg Ziekenhuiszorg in de Tweede Kamer vroegen zowel kamerlid Dijkstra (D66) als kamerlid Bouwmeester (PvdA) aandacht voor het Rapport ‘Sterke verhalen uit het ziekenhuis’ van het Rathenau Instituut.

Naar een luisterend ziekenhuis
Als reactie liet ook Minister Schippers weten belang te hechten aan ziekenhuizen als ‘Luisterende organisaties’ en beloofde een reactie te geven op het rapport. Wel wees ze er op  dat er al veel gebeurt om de zorg patiënt gerichter te maken. Ziekenhuizen moeten kwaliteit van zorg transparant maken zodat patiënten kunnen kiezen voor de zorgaanbieder met de beste zorg.

Ook zet de minister in op het versterken van de positie van patiënten in de behandelrelatie. Samen met  de Orde van Medisch Specialisten  en de koepel van patiënten organisaties (NPCF) kan er gefaciliteerd worden in dat patiënten en zorgverleners samen beslissen over de behandeling (shared decision making).

Lees meer….

Bron: MedicalFacts