Vacature tuchtklachtfunctionaris bij VWS in Den Haag

Functieomschrijving 

Als burgers ontevreden zijn over het handelen van hun zorgverlener kunnen ze een tuchtklacht indienen. Doel van het tuchtrecht is de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen, en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Per 1 april 2019 kunnen potentiële klagers hiervoor gebruik maken van jouw diensten. Als tuchtklachtfunctionaris geef jij uitleg over de procedure en help je bij het opstellen en formuleren van klachten.

Je hebt telefonisch, digitaal en persoonlijk contact met burgers die mogelijk een klacht willen indienen. Je informeert en adviseert hen over de verschillende klachtmogelijkheden in de zorg, zodat mensen bewust en gemotiveerd voor het tuchtrecht of juist voor een andere klachtroute kunnen kiezen.

Jouw taken

  • Je informeert burgers over de ins en outs van de tuchtklachtprocedure, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten.
  • Je helpt desgevraagd met het formuleren of wijzigen van een klaagschrift, zodat de klacht goed gemotiveerd en onderbouwd is, op de juiste zorgverlener (BIG-beroepsbeoefenaar) is gericht en aan alle vormvereisten van de tuchtrechtprocedure voldoet.
  • Je verricht onderzoek, bijvoorbeeld door — na toestemming — het medisch dossier in te zien en navraag te doen bij de betrokken zorginstelling als dat nodig is.
  • Je draagt bij aan de opbouw van het nieuwe team Tuchtklachtfunctionarissen door onder andere de werkprocessen (door te) ontwikkelen, gesprekken te evalueren, contacten te onderhouden met andere klachtloketten en jouw rol als tuchtklachtfunctionaris actief uit te dragen bij belanghebbenden.
  • Je registreert en analyseert klachten en genereert relevante informatie voor kwaliteitsverbetering.

Klik hier voor meer informatie.

Plaatsing: 28 januari 2019