Vacature klachtenfunctionaris bij GGZ Noord-Holland-Noord

Weet jij als geen ander dat achter elke klacht een wereld aan perspectieven, belevingen en factoren schuilgaat? En ben jij sterk in het faciliteren van een opening om tot een oplossing te komen? Interesse gewekt?

Mooi, wij hebben namelijk een heel interessante vacature als klachtenfunctionaris voor 12 uur per week, voor een analytische, mensgerichte, onafhankelijk denkende, probleemoplossende bemiddelaar. Het zal je bij het lezen van deze functie vast niet verbazen dat wij iemand zoeken met ervaring in conflicthantering en met kennis van relevante gesprekstechnieken.

Waar ga je werken?

GGZ Noord-Holland-Noord is landelijk koploper als het gaat om vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn er voor mensen van alle leeftijden. GGZ NHN is een moderne, herstelgerichte organisatie die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van mensen met een ernstige psychiatrische en psychische kwetsbaarheid. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten blijven deelnemen aan de maatschappij en dichtbij huis geholpen worden. Dit doen wij vanuit onze visie ‘beter worden doe je thuis’.

Wat ga je doen?

Als onafhankelijke klachtenfunctionaris ben je het aanspreekpunt voor cliënten, familie en naasten die klachten hebben over de werkwijze dan wel bejegening door medewerkers van GGZ NHN. Goed kunnen luisteren, de juiste toon aanslaan en achterhalen waar men mee worstelt is een belangrijk deel van je werkzaamheden.

Kerntaak klachtenfunctionaris
GGZ NHN wil laagdrempelig zijn als het gaat om het melden en behandelen van klachten.
Het doel van klachtenbehandeling is het herstellen of behouden van de behandelrelatie tussen cliënt en medewerker van GGZ-NHN indien mogelijk. Door te bemiddelen wordt er gekeken of er begrip voor elkaar kan zijn zodat de partijen vanuit dit begrip kunnen zoeken naar een oplossing.

Als onafhankelijk procesbegeleider bemiddel je bij de behandeling van klachten door gesprekken te voeren en antwoorden te verzorgen op vragen van personen die een klacht hebben ingediend. Je registreert en analyseert klachten en genereert zo relevante informatie voor kwaliteitsverbetering van de zorg. Daarnaast verzorg je rapportages en signaleer je knelpunten richting de verantwoordelijken in de organisatie.

Algemeen
Het zelfstandig werken en keuzes maken ten behoeve van zorgvuldige klachtbehandeling, het behouden van overzicht in drukke periodes, het snel schakelen bij binnenkomst van een klacht, het monitoren van je werkzaamheden, het goed verwoorden en vastleggen van bevindingen, proactief handelen en het up-to-date houden van je wettelijke kennis zijn belangrijk onderdelen van je werkzaamheden.

Als klachtenfunctionaris heb je een onafhankelijke rol binnen de instelling en werk je samen met een collega conform de klachtenregeling van GGZ NHN. Formeel valt de klachtenfunctionaris onder de raad van bestuur, de bestuursadviseur is de direct leidinggevende van de klachtenfunctionarissen.

Wie ben jij?

Jij bent je ervan bewust dat een plek waar veel mensen samenkomen een plek is waar imperfecties optreden. Meestal zonder schuld, zonder opzet of kwade intenties. Maar als deze imperfecties niet serieus worden genomen geven wij ruimte aan leed, schade of verdriet. Zaken die nooit helpen, en al helemaal niet als mensen gebruik maken van geestelijke gezondheidszorg zoals bij GGZ Noord-Holland-Noord.

Verder heb jij….

  • een voltooide opleiding op hbo-niveau aangevuld met een afgeronde opleiding klachtenfunctionaris in de gezondheidszorg of de bereidheid deze te gaan volgen.
  • kennis van de geestelijke gezondheidszorg en relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de wetten (Wkkgz, Wvggz en Jeugdwet) en ben je in staat deze zelfstandig op peil te houden.
  • bekendheid met de organisatie en ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg of hebt hier affiniteit mee.
  • een sterk analytisch vermogen en ben je zeer goed in staat zelfstandig te werken en kaqn je goed prioriteiten te stellen.
  • een open en onafhankelijke instelling en bent stressbestendig.
  • doorzettingsvermogen en kan je goed overweg met weerstand en conflicten.
  • uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en sociale vaardigheden in het contact met zowel onze cliënten en familie/naasten, als ook met onze medewerkers.

 Wat wij bieden

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid hun werk gezond, veilig en met plezier doen. Wij stimuleren mobiliteit en ontwikkeling om daarmee de duurzame inzetbaarheid te vergroten. GGZ NHN is een open, inclusieve organisatie, waar we je graag thuis laten voelen. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid en bewegingsvrijheid om jouw expertise in te zetten en te handelen naar eigen inzicht.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de cao Geestelijke Gezondheidszorg. Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 4.381,00 bruto per maand (FWG 55) op basis van een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring). Verder krijg je:

– Eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantietoeslag 8%
– Budget van € 500,- (naar rato van het dienstverband) dat kan worden besteed aan tijd, ontwikkeling of een aanvulling op jouw salaris
– Het betreft een functie voor 12 uur per week, de uren zijn in overleg te verdelen over de week, bij voorkeur over drie dagdelen
– Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (o.a. fiets- en sportplan)
– 166 vakantie uren en 35 LFB uren per jaar op basis van fulltime dienstverband (36 uur)
– Goede pensioenregeling met werkgeversbijdrage van 50%
– Onbeperkt toegang tot het digitale opleidingsaanbod op ons Centrale Leerplatform (waaronder GoodHabitz en GGZ Ecademy)
– Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd, in eerste instantie voor de duur van één jaar met de intentie om daarna tot een vaste aanstelling te komen
– In de toekomst is er wellicht de mogelijkheid het dienstverband uit te breiden.

Voor deze functie is hybride werken mogelijk! Je werkt zowel vanuit huis als vanaf kantoor.

Diversiteit en inclusiviteit – statement

Bij GGZ NHN zetten wij ons dagelijks in voor een inclusieve samenleving en het bestrijden van stigma. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat wij zelf een diverse en inclusieve organisatie zijn. Of het nu gaat om herkomst, geaardheid, sekse, kleur, psychische kwetsbaarheid of lichamelijke gesteldheid; bij GGZ NHN voelt iedere medewerker, iedere cliënt en iedere bezoeker zich welkom, gewaardeerd en volwaardig. Wij hebben hier aandacht voor in ons dagelijks handelen, tijdens onze beleidsvorming en zowel binnen als buiten onze organisatie. GGZ NHN staat voor inclusiviteit. Het is van groot belang om ons hier openlijk over uit te spreken, zwijgen helpt niet.

Informatie

Informatie over de vacature is te verkrijgen bij Yvonne Schoutsen en Maja Amende klachtenfunctionarissen, bereikbaar op 06-20648093 of bij Sandra van Eck, bestuursadviseur, bereikbaar op 06-44114415.

Over GGZ Noord-Holland-Noord

Bij GGZ Noord-Holland-Noord werken tweeëntwintighonderd mensen die allen op eigen wijze bijdragen aan betere geestelijke gezondheidszorg. De organisatie bestaat ondertussen zo’n negentig jaar en houdt zich vanaf de oprichting al bezig met vermaatschappelijking van de GGZ en het ontwikkelen van nieuwe methoden. Dat wij bekend staan als innovatieve GGZ maakt ons trots, maar niet lui. Er is immers nog zoveel te verbeteren in de nationale en internationale geestelijke gezondheidszorg.

Klik hier voor informatie en solliciteren.
Sluitingsdatum: 1 maart 2023.

Plaatsingsdatum: 11 januari 2023 – GGZ Noord-Holland-Noord

Lees meer over: